NEOREST(นีโอเรส)

เปลี่ยนบ้านคุณให้เป็นดั่งสวรรค์ สร้างความสมบูรณ์แบบให้กับห้องน้ำ ด้วยชุดสุขภัณฑ์ NEOREST ที่ผสมผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ากับผลงานการออกแบบเฉพาะตัวของ TOTO ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างลงตัว

WASHLETTM (ฝารองนั่งอัตโนมัติ)

ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติ คือ สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของโตโต้ ที่มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1980 นวัตกรรมนี้คือการเปลี่ยนแปลงของห้องน้ำในญี่ปุ่นในรอบสามสิบปี ฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติได้รับการปรับปรุงในเรื่องของสุขอนามัย และพัฒนาให้สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำ,ลมเป่าแห้ง และระบบการใช้งานแบบอัตโนมัติต่างๆ

Toilets (สุขภัณฑ์)

การเดินหน้าปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ ซื่งเหมือนกับการพัฒนาการใช้งานของโถสุขภัณฑ์และอ่างล่างหน้า ผลิตภัณฑ์ของโตโต้ทุกชิ้นได้รับการพัฒนาเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานความเป็นอยู่โดยมีวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นรากฐานในการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ ทุกผลิตภัณฑ์ของโตโต้จะแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงความภูมิใจในประเพณีและความเต็มไปด้วยวัฒนธรรมของเรา และทั้งหมดนี้คือคุณภาพของเรา

1/4 of 28

PJY1724HPW#MW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1724PW#MW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PPY1750HPE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

PAY1786CHPTE

อ่างอาบน้ำอะคริลิค แบบมีมือจับ

PAY1796HPTE

อ่างอาบน้ำอะคริลิค แบบมีมือจับ

PAY1717CPTE

อ่างอาบน้ำอะคริลิค

FBYN1826CPTE

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ

FBYN1816DHPTE

อ่างอาบน้ำเหล็กหล่อ แบบมีมือจับ

กรุณารอสักครู่