UW445

โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง
ขนาด449 x 355 x 650 มม.

Related Products

U104W/F

โถปัสสาวะชายชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

USWN900A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

AW115J

แผงกั้นโถปัสสาวะชาย

USWN900AS

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัวและระบบ ewater+

TECHNOLOGY