UW445

โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดโถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง
ขนาด449 x 355 x 650 มม.

Related Products

UW904

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

UW904B

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง

U104W/F

โถปัสสาวะชายชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

UW350HJT1W/F

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านหลัง