UFS910W - โถปัสสาวะชาย

Features

  • โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์อัตโนมัติในตัว ชำระล้างอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากการใช้งาน ช่วยลดการสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์

  • โถปัสสาวะชายเซ็นเซอร์มีระบบสร้างพลังงานในตัวเองจากการไหลของน้ำจากการใช้งานแต่ละครั้ง ช่วยประหยัดพลังงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

  • การเคลือบพื้นผิวของโถปัสสาวะชายให้มีความเรียบลื่น ช่วยลดการเกาะติดของคราบสกปรก

  • โถปัสสาวะชายที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ

UFS910W
โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดโถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้นพร้อมฟลัชวาล์วระเบบเซ็นเซอร์ในตัว สร้างพลังงานในตัวเอง เคลือบสาร CEFIONTECT
ขนาด 410x420x1155 มม.
ใช้น้ำ 0.9 ลิตร

Features

  • โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์อัตโนมัติในตัว ชำระล้างอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากการใช้งาน ช่วยลดการสัมผัสตัวผลิตภัณฑ์

  • โถปัสสาวะชายเซ็นเซอร์มีระบบสร้างพลังงานในตัวเองจากการไหลของน้ำจากการใช้งานแต่ละครั้ง ช่วยประหยัดพลังงาน ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า

  • การเคลือบพื้นผิวของโถปัสสาวะชายให้มีความเรียบลื่น ช่วยลดการเกาะติดของคราบสกปรก

  • โถปัสสาวะชายที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดน้ำ

Technology

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

ECOPOWER

ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้พลังงานในตัวเอง

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

U57W/F

โถปัสสาวะชายชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

USWN902AE

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

UFS860CK

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

USWN900A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด