TBW02003T

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด210x210 มม.

Technology

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

View All TOTO Technology

Related Products

TBW01003T

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

DBX114-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TBW01013T

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TTSR103MK

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน