TBW01003T
ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวก้านแข็ง
ขนาด220 มม.

Technology

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

View All TOTO Technology

Related Products

DBX114-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TECHNOLOGY

TBW01003T1

ฝักบัวแขวนเพดาน

TBW03001T

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

DBX113-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด