TBW01004T

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)
ขนาดหัวฝักบัว220 มม.

Technology

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

WARM SPA

การไหลของน้ำที่ห่อหุ่มร่างกายของคุณ ลดการกระเซ็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

WARM SPA

การไหลของน้ำที่ห่อหุ่มร่างกายของคุณ ลดการกระเซ็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

View All TOTO Technology

Related Products

TTSR201CK

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

DBX113-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

TECHNOLOGY

TBW01013T

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TECHNOLOGY

TBW02004T

ฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)

TECHNOLOGY