TBW01003T1
ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวแขวนเพดาน
ขนาด ø หัวฝักบัว 220 มม.
*ประกาศขาย กุมภาพันธ์ 2563

Related Products

DBX114CAMR

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

TTSR301CK

ฝักบัวก้านแข็ง

TTSR302CK

ฝักบัวแขวนเพดาน

TBW02003T

ฝักบัวก้านแข็ง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด