T114CU2V1NW

Handrail

รายละเอียดราวจับสำหรับโถสุขภัณฑ์ชายสีขาว
ขนาด600 x 550 x 480 มม, ø 34 มม

Related Products

T113HK6

ราวจับแบบพับได้

T113HK8

ราวจับสำหรับอ่างล้างหน้า

GYHR800M

ราวจับรูปตัว I สีเงิน

GYHR800W#MWW

ราวจับรูปตัว I สีไม้