PPY1780PE
อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

รายละเอียดอ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค
ขนาด1700 x 750 x 560 มม.

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PPYK1710HWH

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PPY1806HPWNE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคลิลิค แบบมีมือจับ (ขาสีเงิน)

PPY1806HPWGE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคลิลิค แบบมีมือจับ (ขาสีทอง)

PPY1780HPE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด