PPY1780PE
อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

รายละเอียดอ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค
ขนาด1700 x 750 x 560 มม.

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PPY1750PE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

TECHNOLOGY

PPY1710H

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PPY1780HPE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

TECHNOLOGY

PPYB1710H

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด