PPY1750PE - อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

Features

  • อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระตั้งแต่บริเวณศีรษะ ลำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

PPY1750PE
อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

รายละเอียดอ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค
ขนาด 1700 x 750 x 560 มม.

Features

  • อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระตั้งแต่บริเวณศีรษะ ลำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PPY1806HPWGE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคลิลิค แบบมีมือจับ (ขาสีทอง)

PPY1720HPTE

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip

PPY1710H

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PPY1806HPWNE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคลิลิค แบบมีมือจับ (ขาสีเงิน)

Please wait
สอบถามรายละเอียด