PJY1814HPWE#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด1800 x 900 x 665 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Related Products

PJY1886HPWMGE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

PJY1724PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1744HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1886HPWMNE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด