PJY1814HPWE#MW - อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

Features

  • อ่างอาบน้ำพื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม ชวนน่าสัมผัส

PJY1814HPWE#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด1800 x 900 x 665 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Features

  • อ่างอาบน้ำพื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม ชวนน่าสัมผัส

Related Products

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

PJY1734HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

PJY1744HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1734PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

Please wait
สอบถามรายละเอียด