PJY1734PW#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)
ขนาด1700 x 855 x 640 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Related Products

PJY1814HPWE#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

PJY1886HPWMNE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

PJY1744HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด