PJY1734PW#MW - อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

Features

  • อ่างอาบน้ำพื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม ชวนน่าสัมผัส

PJY1734PW#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)
ขนาด1700 x 855 x 640 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Features

  • อ่างอาบน้ำพื้นผิวแบบด้าน ให้ความรู้สึกนุ่มนวล มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม ชวนน่าสัมผัส

Related Products

PJY1724HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1744HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1886HPWMGE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

PJY1724PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด