A100 - โถปัสสาวะชาย

A100
โถปัสสาวะชาย

รายละเอียดแผงกั้นโถปัสสาวะชาย
ขนาด100 x 350 x 760 มม.

Related Products

UW445

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง ชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

UW904

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังชนิดท่อน้ำเข้าด้านบน

TECHNOLOGY

USWN900A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง พร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

USWN925A

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด