ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

News and Article

ใช้ห้องน้ำให้ปลอดภัยจากโรคโควิด–19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคได้มากขึ้น

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 1

“ห้องน้ำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตประจำวัน เพราะทุกคนต้องใช้ห้องน้ำสำหรับทำธุระส่วนตัวทั้งแบบเบาและแบบหนัก ทำให้ห้องน้ำกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนมากับสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมากยิ่งเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก นอกจากนี้หากไม่ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ห้องน้ำ เชื้อโรคก็อาจเข้าสู่ร่างกายได้เมื่อเรานำมือที่ปนเปื้อนมาสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือใช้หยิบจับอาหารก็จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่นกัน

องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า โรคโควิด – 19 (COVID-19) หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ก็เป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจพบได้ในอุจจาระ และสามารถกระจายอยู่ได้ตามจุดต่าง ๆ ของห้องน้ำผ่านการกดชำระล้าง และปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส จากวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (the Journal of the American Medical Association) ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ จากศูนย์โรคติดต่อแห่งจากชาติและ DSO National Laboratories ที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างจากห้องพักผู้ป่วยที่ทำความสะอาดและไม่ได้ทำ พบว่ามีเชื้อโควิด – 19 ในห้องน้ำของผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำความสะอาด โดยพบเชื้อที่บริเวณโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ ขณะที่ห้องน้ำที่ทำความสะอาดแล้วไม่พบเชื้อโควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยควรปิดฝารองนั่งทุกครั้งก่อนการกดน้ำเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคจากสุขภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) พบว่าไวรัสเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวอย่างโลหะ แก้ว และพลาสติกนานถึง 9 วัน ยกเว้นจะถูกฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีและบางกรณีอาจมีชีวิตได้นานถึง 28 วันในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ

เนื่องจากโควิด – 19 ติดต่อผ่านการสัมผัสกับเชื้อไวรัสบนพื้นผิว และเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตา จมูก ปาก ดังนั้น การใช้ห้องน้ำอย่างปลอดภัย จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ โดย การใช้สุขภัณฑ์ระบบเซ็นเซอร์ เพราะช่วยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคได้มากขึ้น และเพื่อช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคภายในห้องน้ำ TOTO จึงได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ฝารองนั่งอัตโนมัติ ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ เครื่องเป่ามือ เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ รวมไปถึงโถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคระหว่างการใช้งานห้องน้ำในแต่ละครั้ง

ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET / WASHLET+ พร้อมอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์จาก TOTO

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ แหล่งรวมเชื้อโรค และสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST, ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET และโถสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ของ TOTO มีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันให้ผู้ใช้งานลดการสัมผัสเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ AUTO OPEN / CLOSE LID ฝารองนั่งเปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์เมื่อมีผู้เดินเข้ามาใกล้ตัวโถสุขภัณฑ์ และเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย ฝารองนั่งจะปิดเองโดยอัตโนมัติเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมการใช้งานฝารองนั่ง การทำงานของก้านฉีดชำระ ระบบชำระล้าง อุณหภูมิของน้ำ และฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อลดการสัมผัสตัวสุขภัณฑ์โดยตรง

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 2

เมื่อคุณใช้งานสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST หรือฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ก้านฉีดชำระที่ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงจะทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาดก่อนการใช้งาน และหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จสิ้นแล้วก้านฉีดชำระอัตโนมัติจะทำความสะอาดให้กับผู้ใช้งาน โดยก้านฉีดจะทำมุมที่ 43 องศา จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีน้ำสกปรกกระเซ็นโดนก้านฉีดชำระอย่างแน่นอน  ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้สายฉีดชำระที่ผู้ใช้งานจะต้องสัมผัสกับสายฉีดโดยตรงและอาจมีน้ำสกปรกกระเซ็นโดนสายฉีดชำระได้ ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ รวมไปถึง COVID – 19 ได้เช่นกัน

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 3

เมื่อคุณใช้งานเสร็จสิ้น โถสุขภัณฑ์จะชำระล้างอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยี AUTO FLUSH โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มหรือสัมผัสก้านสำหรับกดชำระล้างแต่อย่างใด หมดกังวลเรื่องปัญหาการลืมกดชำระล้างและปัญหาเรื่องสุขอนามัย ส่วนก้านฉีดชำระจะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ หลังจากการใช้งาน เพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็น นอกจากนี้ EWATER+ ยังถูกปล่อยออกมาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทุก 8 ชั่วโมงแม้ไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อคงความสะอาดของโถสุขภัณฑ์อยู่เสมอ

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 4

TOTO ได้คิดค้นนวัตกรรมความสะอาด CLEAN SYNERGY ในโถสุขภัณฑ์ที่ช่วยลดสิ่งสกปรก และเชื้อโรค

CLEAN SYNERGY คือนวัตกรรมความสะอาดจาก TOTO ช่วยรักษาความสะอาดให้กับสุขภัณฑ์ได้มากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป ลดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคอย่างโควิด – 19 อีกทั้งลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย CLEAN SYNERGY ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

EWATER+ คือน้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์หรือกระบวนการที่ทำให้น้ำมีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคราบติดแน่น เป็นการทำความสะอาดโดยไม่พึ่งสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดย EWATER+ จะถูกใช้ทำความสะอาดก้านฉีดชำระทั้งภายในและภายนอกและทำความสะอาดบนพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์ เพื่อคงความสะอาดอยู่เสมอแม้ไม่มีผู้ใช้งาน

CEFIONTECT คือสารเคลือบพิเศษที่ทำให้พื้นผิวสุขภัณฑ์เรียบลื่น ส่งผลให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากกว่าปกติ โดยสาร CEFIONTECT จะถูกเคลือบก่อนการเผาสุขภัณฑ์ทำให้พื้นผิวทนทานและนอกจากอนุภาคที่เล็กละเอียดจะช่วยให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากแล้ว ยังทำให้น้ำกระจายตัวไม่จับเป็นก้อนจึงชำระล้างสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย

TORNADO FLUSH ระบบชำระล้างแบบใหม่ที่แตกต่างจากระบบชำระล้างแบบเดิมที่ปล่อยน้ำจากบนลงล่าง แต่ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH จะปล่อยน้ำจากหัวฉีดแรงดันสูง 3 หัว ก่อให้เกิดกระแสน้ำหมุนวนครบ 360 องศา ทำให้โถสุขภัณฑ์สะอาดหมดจดทั่วทุกทิศทาง

PREMIST การฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติลงบนพื้นผิวสุขภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน เมื่อประกอบกับสุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ (RIMLESS) ที่ออกแบบให้ไม่มีจุดอับทำความสะอาดได้ทั่วถึง และลักษณะพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน้ำจะกระจายตัว ทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออกได้หมดจดมากยิ่งขึ้น

นอกจากเทคโนโลยี CLEAN SYNERGY ที่อยู่ในโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET แล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของสุขอนามัยเลย เนื่องจากโถปัสสาวะชายของ TOTO ก็มีระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัสกับสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ

โดยปกติโถปัสสาวะชายจะต้องกดปุ่มหรือโยกคันโยกเพื่อชำระล้าง ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง และเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก การใช้ระบบเซ็นเซอร์จึงช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเมื่อทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเดินออกจากโถปัสสาวะชายได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับปุ่มหรือคันโยกที่อาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ นอกจากนี้โถปัสสาวะชายจาก TOTO ยังเคลือบสาร CEFIONTECT และมี EWATER+ ที่ทำความสะอาดตัวเองทุก 4 ชั่วโมง จึงช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้อีกด้วย
ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 5

2.ล้างมือในแต่ละครั้งให้สะอาดหมดจด ด้วยก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ (Auto Faucet) และ เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ (Auto Soap Dispenser) 

เนื่องจากการล้างมือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคโควิด – 19 การใช้ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์และเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานล้างมือได้สะอาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับขวดสบู่ที่อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ และแม้ว่าจะล้างมือจนสะอาดแล้วแต่หากจำเป็นต้องจับก๊อกน้ำเพื่อเปิด – ปิดน้ำก็เหมือนการสัมผัสสิ่งสกปรกซ้ำอีกครั้ง ระบบเซ็นเซอร์จึงช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสก๊อกน้ำหลังล้างมือ นอกจากระบบเซ็นเซอร์แล้ว TOTO ยังใช้เทคโนโลยี SOFT FLOW ดึงอากาศผสมกับน้ำช่วยให้สายน้ำที่ปล่อยออกมานุ่มนวลไม่กระเซ็นโดนก๊อกน้ำเมื่อล้างมือ และอีกหนึ่งความพิเศษของก๊อกน้ำอัตโนมัติจาก TOTO ยังสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์เพียงแค่ใช้มือปัดที่ด้านข้างของก๊อกน้ำ ก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิร้อน หรือเย็นได้ตามต้องการ ลดการสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่ก๊อกน้ำได้

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 6

3.ล้างมือให้สะอาด เป่ามือให้แห้ง ทริคง่าย ๆ ก็ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 ได้

เครื่องเป่ามือจาก TOTO ใช้งานง่ายเพียงยื่นมือเข้าไปที่ระยะเซ็นเซอร์เครื่องจะเป่ามือให้แห้งภายใน 3 – 5 วินาที โดย TOTO ใช้ระบบการเป่าแบบ Double High Speed และเครื่องจะหยุดทำงานทันที เมื่อนำมือออกจากเครื่องเป่ามือ ทั้งนี้การใช้เครื่องเป่ามือจะช่วยลดขยะจากการใช้กระดาษทิชชูเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยเทคโนโลยี และประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ระบบเซ็นเซอร์จาก TOTO ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนออกจากห้องน้ำจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือในการสัมผัสสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์ในห้องน้ำ ถือเป็นการช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรค และสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโควิด – 19 ภัยร้ายของทุกคนในครอบครัวในขณะนี้ได้อีกด้วย

 

ที่มา :
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1788046

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=905

https://www.bbc.com/thai/52007275

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save