Archives

SHIGERU BAN | Lecture : Works and Humanitarian Activities

Shigeru Ban ผู้มากประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมการใช้วัสดุและแนวทางการออกแบบพื่อสังคม ผู้พิริตรางวัล Pritzker Architecture Prize 2014 Shigeru Ban ได้ก่อตั้ง Shigeru Ban Architects ขึ้นในปีค.ศ. 1985 และต่อมาภายหลังในปีค.ศ. 1995 ได้ก่อตั้งองค์กรบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้ชื่อว่า Voluntary Architects’ Network (VAN) งานบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงผลงานด้านสถาปัตยกรรมทั่วทุกมุมโลก ของคุณ Shigeru Ban ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับกิจกรรมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของบทบาทของสถาปนิกในสังคม พบกับตัวจริง เสียงจริง และการบรรยายสดจากสถาปนิกชื่อดังระดับโลก Shigeru Ban ได้ที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น !! Information about the program “WORKS AND HUMANITARIAN ACTIVITIES” : – วันที่: […]

Categories:

TRANSIT CENTER DEVELOPMENT COMPETITION

TOTO (Thailand) Co., Ltd. in collaboration with the Association of Siamese Architects under Royal Patronage organizes an Idea Competition in order to improve the public transit node in the area around the Victory Monument which in this case using the Ratchawithi Island Node as the Project Site, by inviting Shigeru Ban, a renowned Japanese architect […]

Categories:

TOTO Chiang Mai Trip

สำหรับประเทศไทย TOTO มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ขอยกตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีความโดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าของ TOTO ในจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งโครงการบ้านจัดสรร เช่น โครงการ Holm Season of living และผู้ประกอบการโรงแรม เช่น Villa Sanpakoi และ โรงแรม Mayu รวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Hinoki Land ก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TOTO ในโครงการเช่นเดียวกัน ภาพบรรยากาศจากการตอนรับที่อบอุ่นจาก บุญถาวร และสถานที่ต่างๆ ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทาง TOTO ขอขอบคุณ บุญถาวร สาขา เชียงใหม่ Villa Sanpakoi, HOLM SEASON OF LIVING, Hotel MAYU, Hinoki Land รวมถึงขอขอบคุณผู้ร่วมทริปทุกท่านค่ะ    

Categories: