SHIGERU BAN | Lecture : Works and Humanitarian Activities

TOTO ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย จากสถาปนิกชื่อดังระดับโลก เจ้าของรางวัล Pritzker Architecture Prize 2014

Shigeru Ban ผู้มากประสบการณ์และความสามารถ อีกทั้งยังเป็นสถาปนิกที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดดเด่นในด้านนวัตกรรมการใช้วัสดุและแนวทางการออกแบบพื่อสังคม ผู้พิริตรางวัล Pritzker Architecture Prize 2014

Shigeru Ban ได้ก่อตั้ง Shigeru Ban Architects ขึ้นในปีค.ศ. 1985 และต่อมาภายหลังในปีค.ศ. 1995 ได้ก่อตั้งองค์กรบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งใช้ชื่อว่า Voluntary Architects’ Network (VAN)

งานบรรยายครั้งนี้ จะกล่าวถึงผลงานด้านสถาปัตยกรรมทั่วทุกมุมโลก ของคุณ Shigeru Ban ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับกิจกรรมบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องของบทบาทของสถาปนิกในสังคม

พบกับตัวจริง เสียงจริง และการบรรยายสดจากสถาปนิกชื่อดังระดับโลก Shigeru Ban ได้ที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น !!

Information about the program “WORKS AND HUMANITARIAN ACTIVITIES” :

– วันที่: 4 พฤศจิกายน 2019
– เวลา: 19.00 – 21.00 น.
– สถานที่: ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน ชั้น 7
– เปิดลงทะเบียนหน้างานเวลา 18.00 น. | ประตูเข้างานปิด 19.15 น.
– สำรองที่นั่งล่วงหน้า วันนี้ – 3 พ.ย. 62 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Other News

View All
Aug 30, 2019

TRANSIT CENTER DEVELOPMENT COMPETITION

+
May 31, 2019

TOTO Chiang Mai Trip

+
May 25, 2019

ภาพบรรยากาศจากงาน Mega Sales Event

+
Please wait
สอบถามรายละเอียด