WH172AAT - หม้อน้ำซ่อนผนัง

WH172AAT
หม้อน้ำซ่อนผนัง

รายละเอียดหม้อน้ำซ่อนผนังแบบกดหน้า 4.5/3 ลิตร (มีเฟรม)
*ใช้กับสุขภัณฑ์แขวนผนังรุ่นที่กำหนดเท่านั้น:
CWT542UW9
CWT522UW9
CWT542UW8
CWT522UW8
CWT822RUW8
CWT812UW8

Technology

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

WH172ANF

หม้อน้ำซ่อนผนัง แบบกดหน้า 4.5/3 ลิตร (ไม่มีเฟรม)

TECHNOLOGY

WH171A

หม้อน้ำซ่อนผนังแบบกดหน้า 6/3 ลิตร (มีเฟรม)

MB170P#WH

ปุ่มกดสำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง

MB005DG

ปุ่มกด สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง (Glass White)

Please wait
สอบถามรายละเอียด