TX467SRS

เรอิ-เอส

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำ ชนิดติดเคาน์เตอร์
Basic

Related Products

TTSR103MK

ฝักบัวก้านแข็ง 5 ฟังก์ชัน

TTLR104FK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

TTWR106K

ก๊อกสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)

TTLR306K

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดติดผนัง