TX129LR
ก๊อกน้ำอื่นๆ

รายละเอียดสินค้าก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า (เฉพาะน้ำเย็น)
ใช้น้ำ5 ลิตร

Related Products

TX402SPV1

ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)

TTWR103K

ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ

TS114B14(HM)

ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง สำหรับต่อสายยาง

TS115B15(HM)

ก๊อกเดี่ยวก้านปัดติดผนัง

Please wait
สอบถามรายละเอียด