TS303A(HM)

อุปกรณ์ประกอบในห้องน้ำ

รายละเอียดสินค้าท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้า
ความยาว240 มม.
Basic

Related Products

S411TT

ชุดต่อสะดือเข้ากับท่อน้ำทิ้ง TOTO

TS612AX(HM)

ท่อน้ำทิ้งสำหรับอ่างล้างหน้าแบบท่อตรง

HAP004A-F

วาล์วเปิด-ปิดน้ำ พร้อมสายน้ำดี

T6JV6

สะดืออ่างล้างหน้าชนิดป๊อปอัพ