TOTO GLOBAL SITE

TBW02004T

ฝักบัวก้านแข็ง

รายละเอียดฝักบัวก้านแข็ง 2 ฟังก์ชัน (Warm Spa)
ขนาด210x210 มม.

Technology

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

WARM SPA

การไหลของน้ำที่ห่อหุ่มร่างกายของคุณ ลดการกระเซ็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

COMFORT WAVE

การผสมผสานของเกลียวน้ำ ให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำ ทุกอณูสัมผัส

WARM SPA

การไหลของน้ำที่ห่อหุ่มร่างกายของคุณ ลดการกระเซ็น ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

View All TOTO Technology

Related Products

TBW02003T1

ฝักบัวก้านแข็ง

TBW01012T

ฝักบัวก้านแข็ง

DBX114-1CAM

ฝักบัวแขวนเพดาน

DBX114CAMR

ฝักบัวก้านแข็ง

Please wait
สอบถามรายละเอียด