TOTO GLOBAL SITE

TBS04301T

LF

รายละเอียดก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน
Basic

Related Products

TBS04101T

ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)

TLS04303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

TLS04305T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall

TLS04101T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

Please wait
สอบถามรายละเอียด