TBS04101T
LF

รายละเอียดก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน

Related Products

TLS04308T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Short Spout) ไม่รวมสะดือ

TBS04301T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TLS04305T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall

TBS04302T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

Please wait
สอบถามรายละเอียด