TBS04101T

LF

รายละเอียดก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน
Basic

DOWNLOAD

Related Products

TBS04304T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง พร้อมชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ

TBS04302T

ก๊อกผสมสำหรับลงอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TLS04305T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยกทรง Semi-tall

TLS04303T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก