TBS04101T

LF

รายละเอียดก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ (เฉพาะน้ำเย็น)
หมายเหตุไม่รวมชุดฝักบัวสายอ่อน

Related Products

TLS04101T

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)

TBS04303T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TLS04309T

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก ชนิดฝังผนัง (Long Spout) ไม่รวมสะดือ

TBS04301T

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง