TBN01101T - Thermostat Showers

TBN01101T
Thermostat Showers

รายละเอียดวาล์วสำหรับชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 3) พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
Basic

Related Products

TBV02405T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 1 ทาง แบบปุ่มกด*1

TECHNOLOGY

TBV01407T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 1 ทาง *1

TECHNOLOGY

TBV02103T

ชุดเปลี่ยนทิศทางน้ำ (เข้า 1 ออก 2) ไม่รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ *4

TBV01406T

ก๊อกผสมชนิดฝังผนัง แบบปรับอุณหภูมิคงที่ สำหรับน้ำออก 3 ทาง *1

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด