PPY1750HPE
อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

รายละเอียดอ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ
ขนาด 1700 x 750 x 560 มม.

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PPY1780PE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

TECHNOLOGY

PPYD1720HPTE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PPY1720HPTE

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip

PPY1710H

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด