PPY1750HPE - อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

Features

  • อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระตั้งแต่บริเวณศีรษะ ลำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

PPY1750HPE
อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค

รายละเอียดอ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ
ขนาด 1700 x 750 x 560 มม.

Features

  • อ่างอาบน้ำแบบ RECLINE COMFORT ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับสรีระตั้งแต่บริเวณศีรษะ ลำคอ ตลอดจนบริเวณสันหลัง ทำให้คุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายเกินความคาดหมาย

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PPYK1710HWH

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

PPY1720HPTE

PEARL Acrylic Bathtub with Hand Grip

PPY1780HPE

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

TECHNOLOGY

PPYB1710H

อ่างอาบน้ำเพิร์ลอะคริลิค แบบมีมือจับ

Please wait
สอบถามรายละเอียด