PJY1744HPW#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)
ขนาด1695 x 835 x 565 มม.
พื้นผิวกันลื่น
พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PJY1724PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJY1734PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

PJY1734HPW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ (Matte White)

Please wait
สอบถามรายละเอียด