PJY1724PW#MW
อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ GALALATO

รายละเอียดอ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)
พื้นผิวกันลื่น
ขนาด1700 x 800 x 565 มม.
*พร้อมสะดือและอุปกรณ์

Technology

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

RECLINE COMFORT

เอนกายอยู่ในความสบาย ปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของคุณ สู่สภาวะที่สงบและผ่อนคลาย

View All TOTO Technology

Related Products

PJY1886HPWMGE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

PJY1886HPWMNE

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบมีมือจับ

PJY1744PW#MW

อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์ แบบไม่มีมือจับ (Matte White)

TECHNOLOGY

PJYD2200PW

GALALATO อ่างอาบน้ำหินอ่อนสังเคราะห์

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด