LW136WF

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดอ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด654 x 483 x 160 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

L710CDX2

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LT300CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW712C

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก) เคลือบสาร CEFIONTECT

TECHNOLOGY

LW248JRW/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY