L30DK
อ่างล้างหน้าแขวนผนัง

รายละเอียดอ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)
ขนาด410 x 320 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Technology

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

CEFIONTECT

การเคลือบพื้นผิวสุขภัณฑ์ให้มีความเรียบลื่น ลดการเกาะติดของคราบสกปรก

View All TOTO Technology

Related Products

LW136WF+LW136HF

อ่างล้างหน้าพร้อมขารองอ่างแบบแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

LW248JRW/F

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

LT300CV

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

L210C

อ่างล้างหน้าแขวนผนัง (1 รูก๊อก)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด