CWT941K - โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

Features

  • ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบป้องกันการกระแทก

CWT941K
โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)
ระบบชำระล้างใช้น้ำ 6/3 ลิตร
รูปทรงโถอีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว 220 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC301
ขนาด360 x 522 x 349 มม.
*ไม่รวมหม้อน้ำซ่อนผนัง WH171A และปุ่มกด

Features

  • ฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบป้องกันการกระแทก

Related Products

CWT274V7

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

TECHNOLOGY

CWT522

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

TECHNOLOGY

CWT822RUV2

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY

CWT512M

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด