CWT941K

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)
ระบบชำระล้างใช้น้ำ 6/3 ลิตร
รูปทรงโถอีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว 220 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC301
ขนาด360 x 522 x 349 มม.

Related Products

CWT797

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

CWT682

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

CWT512M

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง

CWT192K

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)