CWT824NPJ
โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น

รายละเอียดโถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)
ระบบชำระล้างใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่ง180 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่นTC282SJ
ขนาด 360 x 525 x 390 มม.
*ไม่รวมหม้อน้ำซ่อนผนังรุ่น WH172ANF และปุ่มกด

Technology

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

WATER SAVING

เทคโนโลยีช่วยประหยัดน้ำ

View All TOTO Technology

Related Products

CWT274PV7

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY

CWT763P

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY

CWT763

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY

Please wait
สอบถามรายละเอียด