CWT824NPJ

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น

ระบบชำระล้างใช้น้ำ 6/3 ลิตร
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่ง180 มม. (ท่อออกผนัง)
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่นTC282SJ
ขนาด 360 x 525 x 390 มม.
*ใช้คู่กับหม้อน้ำซ่อนผนัง รุ่น WH050

Related Products

CWT763

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY

CWT763P

โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น (สำหรับหม้อน้ำซ่อนผนัง)

TECHNOLOGY