WASHLET Japan Naming Award 2020

News and Article

“WASHLET” เครื่องหมายการค้าของบริษัท โตโต้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จาก “Japan Naming Award 2020” ได้รับคะแนนสูงเนื่องจากความสามารถในการเจาะตลาดโลก และการตั้งชื่อที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Japan naming award 2020ฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมก้านฉีดชำระ “WASHLET” เครื่องหมายการค้าของบริษัท โตโต้ จำกัด (สำนักงานใหญ่: เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ, ประธานบริษัท: นายโนริอากิ คิโยตะ) ชนะรางวัลยอดเยี่ยม หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเกม จาก “Japan Naming Awards 2020” เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

รางวัล “Japan Naming Award” ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เพื่อคัดเลือกและยกย่องการตั้งชื่อที่ยอดเยี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านการเผยแพร่ความสำคัญของการตั้งชื่อสู่สังคมไปอย่างกว้างขวาง

มีการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทั้งหมด 2,016 ชื่อ และมีเพียง 1 ชื่อเท่านั้นที่ได้รับรางวัลจากแต่ละหมวดหมู่ รวมทั้งหมด 15 หมวด อาทิ “หมวดหมู่เครื่องดื่ม” “หมวดหมู่รถยนต์” เป็นต้น สำหรับฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก “หมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเกม” ซึ่งเป็นการตั้งชื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง แสดงถึงหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงเป็นชื่อที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งยังได้รับการประเมินว่าเป็น “ชื่อที่ควรยกย่อง ในปี พ.ศ. 2563” (ค.ศ. 2020)

WASHLET Japan Naming Award 2020 1 

ฉลองฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ออกวางจำหน่ายครบรอบ 40 ปี มียอดจัดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 53 ล้านชิ้นทั่วโลก


          ฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมก้านฉีดชำระ “WASHLET” ออกวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) และฉลองครบรอบ 40 ปี ในปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยชื่อ “WASHLET” แต่เดิมมาจากการสลับคำว่า “Let’s WASH!”

ฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” เป็นที่พูดถึงทันทีที่โฆษณาออกอากาศทางโทรทัศน์ในปีพ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) โดยใช้สโลแกนในตอนนั้นว่า “ก้นของคุณก็อยากให้ล้างนะ” ซึ่งมาจากปลายปากกาของ คุณทากาชิ นากาฮาตะ (Mr. Takashi Nakahata) ผู้เขียนคำโฆษณาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น แต่อย่างไรก็ตาม วิถีการใช้ห้องน้ำในรูปแบบใหม่อย่าง “การล้างก้น” แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจและอธิบายได้ยาก นอกจากจะเคยผ่านประสบการณ์นั้นจริงๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนากิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆ เช่น การติดตั้งฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ไว้บนรถเคลื่อนที่ มีการทำแผ่นพับระบุสถานที่ต่างๆ ที่สามารถทดลองใช้ WASHLET ได้ รวมไปถึงการขยายตลาดไปสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เดียวกับที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งก็คือ “WASHLET”

ปัจจุบัน ยอดจัดจำหน่ายฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ในต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 630,000 ชิ้นต่อปี (ผลสรุปจากปีงบประมาณ 2562 (ค.ศ. 2019) ) และยอดจัดจำหน่าย (ทั้งในประเทศญี่ปุ่น และทั่วโลก) มีจำนวนรวมทั้งหมด 53 ล้านชิ้นในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)

ในประเทศญี่ปุ่น พบการใช้ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET มากถึง 80.3% (ผลสำรวจของสำนักงานคณะรัฐมนตรี ในปีพ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ) และทุกวันนี้วัฒนธรรมของ “การล้างก้น” กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัท โตโต้ จำกัด มีความตั้งใจที่จะเผยแพร่ชื่อผลิตภัณฑ์ “WASHLET” รวมไปถึงวัฒนธรรมของ “การล้างก้นด้วยน้ำ” ไปทั่วทุกมุมโลก

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย เกี่ยวกับ “WASHLET” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

 

“WASHLET” คือชื่อเครื่องหมายการค้าของบริษัท โตโต้


เครื่องหมายการค้าในตอนที่ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)

เครื่องหมายการค้าในตอนที่ลงทะเบียน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)

เพราะฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ของบริษัท โตโต้ ทำให้คนญี่ปุ่นได้รับรู้อย่างแพร่หลาย จนหลายคนเข้าใจผิดและคิดไปว่าผลิตภัณฑ์ฝารองนั่งอัตโนมัติที่ใช้ภายในห้องน้ำแบบนี้ ทุกตัวคือ “WASHLET” ทั้งหมด

ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ชื่อ “WASHLET” เป็นที่แพร่หลายและรู้จักในคนหมู่มาก แต่อย่างไรก็ตามชื่อ “WASHLET” นั้นคือเครื่องหมายการค้าที่ทางบริษัท โตโต้ จำกัด ได้จดทะเบียนไว้ (หมายเลขการค้า 1665963)

มาตรา 1 ของกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าระบุว่า “กฎหมายฉบับนี้ มีไว้เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้า โดยจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ได้รับสิทธิบัตรตามอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้เครื่องหมายการค้า และยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้พัฒนา รวมถึงการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคอีกด้วย”

บริษัท โตโต้ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมก้านฉีดชำระภายใต้ชื่อ “WASHLET” นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายการค้ามากยิ่งขึ้น

 

“WASHLET” มีต้นแบบ


ฝารองนั่งอัตโนมัติ “Wash Air Seat” ของสหรัฐอเมริกา ถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)

ฝารองนั่งอัตโนมัติ “Wash Air Seat” ของสหรัฐอเมริกา ถูกนำเข้าและจัดจำหน่ายในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964)

“WASHLET” มีต้นแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม ปีพ.ศ. 2507 (ค.ศ. 1964) หรือ 16 ปีก่อนหน้าที่บริษัท โตโต้ จะวางจำหน่าย “WASHLET” เป็นครั้งแรกในปีพ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) ในตอนนั้น บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าฝารองนั่งอัตโนมัติพร้อมก้านฉีดชำระด้วยน้ำอุ่นซึ่งมีชื่อว่า “Wash Air Seat” จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) บริษัทฯ ได้วางจำหน่ายโดยการเพิ่มฟังก์ชันฝารองนั่งอุ่นซึ่งผลิตภายในประเทศ

ฝารองนั่งดังกล่าวได้พัฒนาเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวงทวารและมีปัญหาในการเช็ดก้นด้วยกระดาษชำระ แต่ในขณะนั้นก็ยังปัญหามีอยู่มากมาย เช่น “อุณหภูมิน้ำร้อนที่ไม่คงที่” และ “ความรู้สึกไม่สบายตัว” ซึ่ง TOTO ได้พัฒนาสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการ “การใช้ห้องน้ำที่ได้สุขอนามัยและสะดวกสบาย”

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) บริษัทฯ ตัดสินใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เอง โดยใช้ IC และเซ็นเซอร์เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิขั้นสูงมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งสินค้าใหม่นี้ได้ออกวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ.1980) ภายใต้ชื่อว่าฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET”

 

 

③ ในประเทศจีน “WASHLET” มีชื่อว่า “卫洗丽”


เครื่องหมายการค้า “WASHLET” ในประเทศจีน

เครื่องหมายการค้า “WASHLET” ในประเทศจีน

ในประเทศจีน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องถูกเขียนด้วยตัวอักษรจีน ยกตัวอย่างเช่น คำว่า “มาราธอน” เป็นการผสมกันระหว่างตัวอักษรจีนที่ออกเสียงคล้ายคลึงกัน นั่นคือคำว่า
“弓控松 (Ma-Ra-Son)”

ฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” เองก็ไม่มีข้อยกเว้น ในประเทศจีน “WASHLET ถูกเรียกว่า “卫洗丽 (WASHLET Wei-She-Lee)” ซึ่งตัวอักษรจีนที่ใช้หมายถึง “สุขอนามัย” ในการ “ล้างก้น” และทำให้ “สะอาด”

 

④ ฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ในปัจจุบันทำความสะอาดด้านหลังด้วยการฉีดพ่นหยดน้ำ


WASHLET Japan Naming Award 2020 2

รูปแบบการทำความสะอาดแบบ “Wonder Wave” มีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542  (ค.ศ. 1999)   และเปลี่ยนไปเป็นการใช้วิธี “ฉีดพ่นหยดน้ำที่รวดเร็ว” สำหรับทำความสะอาดด้านหลังในปีพ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012)   ซึ่งฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันทั่วโลก เป็นลักษณะการฉีดพ่นหยดน้ำดังกล่าว

การฉีดพ่นละอองหยดน้ำแบบนี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสบายในการใช้งาน โดยที่ใช้ปริมาณน้ำลดลงจากฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET รุ่นก่อนๆ โดยก่อนหน้า ฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” รุ่น High-End จะมีถังพักน้ำร้อนสำหรับเก็บน้ำร้อนที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกฝารองนั่ง และให้ความรู้สึกถึงการทำความสะอาดโดยการใช้น้ำในปริมาณมาก จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบ  “Wonder Wave Cleaning” ซึ่งเป็นการฉีดพ่นหยดน้ำ 70 ครั้งต่อ 1 วินาที แม้แต่ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET “ประเภททำความร้อนทันที” ซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการทำความสะอาดเนื่องจากปริมาณน้ำที่ใช้มีจำกัด ก็ยังสามารถใช้แล้วรู้สึกถึงความสบายในการทำความสะอาดได้อย่างเพียงพอ อีกทั้งเมื่อใช้งานไปนานๆ น้ำร้อนก็ไม่หมด ในเวลาต่อมาได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีเทคโนโลยีการทำความสะอาดแบบ “Wonder Wave” ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้ถังเก็บน้ำร้อน จึงมาพร้อมกับรูปลักษณ์การออกแบบที่ประณีต แต่เรียบง่าย

WASHLET Japan Naming Award 2020 3

การทำความสะอาดแบบ Wonder Wave ใช้ปั๊มแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อที่จะเปลี่ยนความเร็วของน้ำในการสร้างหยดน้ำ เทคโนโลยี “Balloon Jet” ถูกพัฒนาขึ้นในปีพ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และประสบความสำเร็จในการสร้างความเร็วในการเปลี่ยนสายน้ำด้วยการคิดค้นส่วนปลายของหัวฉีด และใช้ความแตกต่างของแรงต้านทานระหว่างอากาศและน้ำ รวมไปถึงการฉีดพ่นหยดน้ำโดยไม่ใช้ปั๊ม ปัจจุบัน เทคโนโลยี “Balloon Jet” ถูกใช้ในฝารองนั่งอัตโนมัติ “WASHLET” ทุกรุ่น ยกเว้นรุ่นที่มีการทำความสะอาดแบบ Wonder Wave

WASHLET Japan Naming Award 2020 4

ในขณะเดียวกัน การทำความสะอาดแบบ “Wonder Wave” ก็มีการพัฒนาเช่นเดียวกัน และได้รับการติดตั้ง “AIR-IN WONDER WAVE” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการล้างโดยการเพิ่มมวลอากาศลงในหยดน้ำ เพื่อให้หยดน้ำมีขนาดใหญ่ขึ้น

อย่างไรก็ตาม เครื่องหมายการค้า “WASHLET” นี้ ถูกใช้งานทั่วโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) โดยที่ 2 จุดด้านบนตัว “e” ถูกออกแบบมาเพื่อสื่อถึงหยดน้ำของการทำความสะอาดแบบ Wonder Wave

WASHLET Japan Naming Award 2020 5

※1: “WASHLET” ที่มีเทคโนโลยี balloon jet ทั้งแบบชนิดที่ทำความร้อนโดยทันที และแบบที่มีถังเก็บน้ำร้อน

WASHLET Japan Naming Award 2020 6

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของฝารองนั่งอัตโนมัติ คลิก

Other News

View All
Restroom Dresser Premium Series ได้รับรางวัล Red Dot Design Award 2024
Apr 10, 2024

Restroom Dresser Premium Series ได้รับรางวัล Red Dot Design Award 2024

+
TOTO คว้ารางวัล WorldStar Awards สองรางวัลในงาน WorldStar 2024 ขององค์กรบรรจุภัณฑ์โลก
Apr 11, 2023

TOTO คว้ารางวัล WorldStar Awards สองรางวัลในงาน WorldStar 2024 ขององค์กรบรรจุภัณฑ์โลก

+
TOTO ได้รับรางวัล iF Design Award 2024
Jun 5, 2024

TOTO ได้รับรางวัล iF Design Award 2024

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save