การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน

News and Article

ห้องน้ำสาธารณะเป็นสถานที่ที่มีคนมาใช้งานเป็นจำนวนมาก วันนี้ TOTO จะพาไปดูว่าห้องน้ำสะอาดช่วยสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคนได้อย่างไร

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในยุคปัจจุบันนี้ 1 ในเทรนด์ที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกของกินที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย หรือให้ความสำคัญกับการมีสุขอนามัยที่ดี มีสุขภาพกายที่แข็งแรง

 

และไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพระดับบุคคลเท่านั้น หากองค์กรระดับโลกเองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกัน อย่างสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ซึ่งเป็นองค์กรของของสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาโลกในอนาคต และตั้งใจให้บรรลุภายในปี 2030

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 1

 

สำหรับเรื่องของ “สุขภาพ” หรือ “สุขภาวะ” ที่ดีนั้น ก็ถูกกำหนดอยู่ในเป้าหมายที่ 3 ของ SDGs ด้วย ว่าด้วยเรื่อง “Good health and Well-being” กล่าวคือการสร้างให้เกิด “ชีวิตที่มีสุขภาพดีและสุขภาวะของทุกคนในทุกช่วงวัย”

 

คำว่า “สุขภาพดี” ในความหมายนี้ ไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บป่วยทางกาย การที่มีร่างกายแข็งแรง หรือการเข้าถึงการรักษาโรงพยาบาลได้แต่เพียงอย่างเดียว ทว่าหมายรวมถึง “ความเป็นอยู่ที่ดี” ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสุขภาวะทางกาย เช่น การมีร่างกายแข็งแรง ตามที่กล่าวไปข้างต้น, สุขภาวะทางจิต คือความพึงพอใจในชีวิต ปราศจากความวิตกกังวล, สุขภาวะทางสังคม คือการอยู่ร่วมกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้าง, และสุขภาวะทางปัญญา คือการมีทักษะชีวิต การได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 

สุขภาวะในทุกด้านนี้ จำเป็นต้องดูแลคู่กันไป เช่น หากเรามีปัญหากับคนข้างกาย กับครอบครัว ก็จะเกิดความวิตกกังวล เครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ อันส่งผลไปสู่สุขภาวะทางกายในท้ายที่สุด

 

บริษัท TOTO ในฐานะเป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ก็มีนโยบายสำคัญอย่างวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก (TOTO Global Environmental Vision) เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ครอบคลุมครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดและความสะดวกสบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างสังคมในอนาคตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ TOTO จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยการมีส่วนร่วมใน SDGs ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 2

นอกจากนี้ TOTO ยังเชื่อมั่นว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตมีสุขภาวะที่ดีที่เช่นเดียวกัน แต่หลายคนอาจรู้สึกว่าห้องน้ำสาธารณะโดยทั่วไปนั้นมักไม่สะอาด ไม่สะดวกสบาย ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง TOTO เองก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ออกแบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำทุกชิ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่แตกต่างของทุกคนในสังคมได้อย่างลงตัว

 

 

1. การออกแบบให้รองรับกับทุกสรีระ

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 3

ภายในห้องน้ำสาธารณะ เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาใช้บริการหลากหลาย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจึงควรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้ครอบคลุมครบทุกด้าน อย่างเช่น โถสุขภัณฑ์ห้องน้ำพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่มีรูปแบบการฉีดชำระที่หลากหลาย ทั้งการทำความสะอาดด้านหลัง สำหรับบุคคลทั่วไป, การทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล สำหรับคนที่ชื่นชอบสายน้ำนุ่มพิเศษ, ตลอดจนการทำความสะอาดด้านหน้า สำหรับใช้งานผู้หญิง

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 4

นอกจากนี้ยังมีโถปัสสาวะชายเซ็นเซอร์ ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกับสรีระที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกวัย ออกแบบตามหลัก Universal Design แม้ผู้ใช้งานเป็นเด็กก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย มาพร้อมเซ็นเซอร์และระบบชำระล้างอัตโนมัติในทุกครั้งที่ใช้งาน หมดกังวลเรื่องการลืมกดชำระ และช่วยลดการสัมผัสสุขภัณฑ์ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคสะสมอยู่ โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมี EWATER+ ฉีดพ่นทำความสะอาดทุก 4 ชั่วโมง เพื่อลดคราบสกปรก ตะกรัน และคราบปัสสาวะสะสม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องน้ำ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในห้องน้ำ แม้มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ก็ช่วยลดคราบสปรกและคงความสะอาดภายในโถปัสสาวะชายไว้ได้

 

ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาอย่างใส่ใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งาน สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำและสุขาภิบาลที่ดี, คุณภาพชีวิตที่ดี, และพลังงานสะอาด ฯลฯ

 

2. หลากหลายดีไซน์ เข้ากันได้กับทุกสไตล์ห้องน้ำ

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 5

ห้องน้ำสาธารณะมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และหนึ่งในอุปกรณ์ห้องน้ำที่ถูกใช้งานบ่อยที่สุดย่อมเป็นก๊อกน้ำ ซึ่งหากเป็นก๊อกน้ำทั่วไป ทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำสาธารณะ เมื่อทำธุระเสร็จแล้ว คุณก็ใช้มือที่อาจมีเชื้อโรคอยู่ไปสัมผัสบนก๊อกน้ำเพื่อเปิดน้ำ จากนั้นคุณก็ล้างมือจนสะอาด แล้วคุณจึงปิดก๊อกน้ำ ก่อนจะเดินออกจากห้องน้ำไป เชื้อโรคบนก๊อกน้ำจึงสะสมอยู่เรื่อยๆ นั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะล้างมือสะอาดมากแค่ไหนแล้วก็ตาม คุณก็ยังต้องสัมผัสเชื้อโรคเหล่านั้นเมื่อใช้งานเสร็จอยู่ดี

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 6

จากผลวิจัยพบว่าก๊อกน้ำภายในห้องน้ำสาธารณะมีเชื้อแบคทีเรียปริมาณมากที่สุดถึง 25,000 CFU ต่อ ตารางเซ็นติเมตร (อ้างอิง: ผล “การทดสอบในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล” โดย สถาบันการศึกษาวิจัยของ TOTO (กรกฎาคม พ.ศ. 2555) จากผลการทดสอบที่น่าตกใจนี้ การที่เราสามารถใช้งานก๊อกน้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัส ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโรคได้

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 7

ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ของ TOTO มีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณปลายปากก๊อกน้ำ ซึ่งทำให้สามารถใช้งานได้อย่างดาย สะดวกสบาย โดยไม่ต้องสัมผัสตัวก๊อกน้ำ ง่ายกว่าก๊อกน้ำที่มีเซ็นเซอร์อยู่ที่บริเวณฐานก๊อกน้ำ ซึ่งต้องขยับมือไปมาเพื่อหาตำแหน่งเซ็นเซอร์ที่เหมาะสม ต่างจากก๊อกน้ำที่มีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณปลายปากก๊อก ซึ่งนอกจากจะทำงานโดยอัตโนมัติแล้ว ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมาย

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 8

เทคโนโลยี ECO CAP ที่เป็นการดึงอากาศเข้าไปผสมกับในก๊อกน้ำอัตโนมัติ ทำให้รู้สึกถึงสัมผัสของสายน้ำชุ่มฉ่ำ เต็มประสิทธิภาพ โดยใช้น้ำในปริมาณน้อยลง ช่วยประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียง 1.3 ลิตร/นาที ซึ่งน้อยกว่าก๊อกน้ำทั่วไปถึง 67.5%

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 9

เทคโนโลยี ECOPOWER ระบบสร้างพลังงานในตัวเอง ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพราะทุกครั้งที่ก๊อกน้ำอัตโนมัติถูกใช้งาน น้ำจะไหลผ่านกังหันขนาดเล็กด้านใน ทำหน้าที่ปั่นหมุนแล้วเก็บพลังงานไว้ในกล่องเก็บพลังงานด้านใน ช่วยประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นอกจากจะมีเทคโนโลยีแล้ว ก๊อกน้ำอัตโนมัติยังมีให้คุณเลือกสรรได้หลากหลายดีไซน์ เข้ากับการตกแต่งห้องน้ำหลากหลายรูปแบบ เพราะเรื่องของการออกแบบเองก็เป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกัน

 

 การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 10

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (TOUCHLESS FAUCET) รุ่น GE SERIES

จากความงามของคมดาบคาตานะอันเป็นเอกลักษณ์ สู่แห่งรูปทรงโฉบเฉี่ยวตรงปลายก๊อกรูปทรง V ตามด้วยเส้นคมของเหลี่ยมมุมที่ช่วยขับความเงางามของพื้นผิวโลหะให้โดดเด่น เพิ่มความหรูหราให้เคาน์เตอร์อีกระดับ

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 11

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (TOUCHLESS FAUCET) รุ่น GM Series

แนวคิดในการออกแบบก๊อกน้ำรุ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสง่างามและสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ถูกปรับให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยยังคงความงดงามและเอกลักษณ์ของการออกแบบไว้ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเสาโทริอิ (Torii gate) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น ผ่านการออกแบบปลายปากก๊อกให้เป็นรูปทรงที่โค้งลง

 

 การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 12

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (TOUCHLESS FAUCET) รุ่น TLE25 SERIES

ขอบโค้งที่ประณีตสื่อถึงความอ่อนช้อย หากก็ยังให้ความรู้สึกหนักแน่นในขณะเดียวกัน

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 13

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (TOUCHLESS FAUCET) รุ่น TLE26 SERIES

งานออกแบบร่วมสมัยที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เพื่อความเรียบง่าย แต่งดงาม

 

3. ฟังก์ชันอัตโนมัติครบครัน เพื่อสุขอนามัยและความสะดวกสบาย

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 14

สุขภัณฑ์ห้องน้ำชิ้นที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ย่อมหนีไม่พ้นโถสุขภัณฑ์ ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องใช้งานวันละหลายครั้ง โดยเฉพาะภายในห้องน้ำสาธารณะ ดังนั้นการมีโถสุขภัณฑ์พร้อมพร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ที่มีเทคโนโลยีด้านสุขอนามัย ก็จะช่วยรักษาความสะอาดและสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้งานได้

 

เริ่มจากฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้สุขภัณฑ์ห้องน้ำ และระบบชำระล้างที่ทำงานอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องสัมผัส

 

ก้านฉีดชำระมีรูปแบบการทำความสะอาดให้เลือกได้หลากหลายตามความต้องการ สามารถปรับตำแหน่งของก้านฉีดชำระ แรงดันน้ำ และอุณหภูมิของน้ำในการทำความสะอาดได้ ตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกคน นอกจากนี้ทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ ก้านฉีดชำระและโถสุขภัณฑ์ จะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรีย

 

นอกจากนี้ยังพรั่งพร้อมด้วยฟังก์ชันอำนวยความสะดวก มอบความสะอาดและความสบายในทุกครั้งที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นฝารองนั่งอุ่น ปรับอุณหภูมิได้, ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ หมดกังวลเรื่องกลิ่นกวนใจขณะใช้งาน, รวมไปถึงระบบลมเป่าแห้ง ช่วยลดการใช้กระดาษชำระ ให้คุณเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันเป็นส่วนตัวได้อย่างสบายใจ

 

สุขภัณฑ์ห้องน้ำของ TOTO เติมเต็มทุกความต้องการ… เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคน สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย

 

แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับห้องน้ำ เพื่อสุขภาวะที่ดี

 

1) โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว รุ่น USWN900AS

 

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 15

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว รุ่น USWN900AS นอกเหนือจากจะชำระล้างอัตโนมัติทุกครั้งหลังการใช้งานแล้วนั้น ยังมี EWATER+ เทคโนโลยีที่ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียด้านในโถปัสสาวะชาย โดยอัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับ สารเคลือบ CEFIONTECT ทำให้พื้นผิวเซรามิกมีความเรียบลื่นพิเศษ คงความเงางามอยู่เสมอ

โถปัสสาวะชายรุ่นดังกล่าว มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงาม การันตีโดยรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกอย่างรางวัล “iF Design Awards 2021” ซึ่งดีไซน์ขอบโค้งด้านในช่วยลดการกระเซ็นขณะใช้งาน และด้วยการออกแบบอย่างใส่ใจตามหลักของ Universal Design ทำให้โถปัสสาวะชายของ TOTO รุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็กอีกด้วย นอกจากนี้การออกแบบด้านบนที่มีลักษณะเรียบตรง ทำให้สามารถติดตั้งเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันได้อย่างสวยงามลงตัว ช่วยให้ตรวจสอบและดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งการออกแบบรูปทรงดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใกล้ตัวโถปัสสาวะได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นผิวโค้งด้านใน ช่วยลดโอกาสที่ปัสสาวะจะกระเซ็นออกมานอกโถ เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

 

2) ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ GE series รุ่น TLE20001T-EC

การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 16

จากความงามของคมดาบคาตานะ สู่เอกลักษณ์โฉบเฉี่ยวตรงปลายก๊อกรูปทรง V ตามด้วยเส้นคมของเหลี่ยมมุมที่ช่วยขับความเงางามของพื้นผิวโลหะให้โดดเด่น เพิ่มความหรูหราให้เคาน์เตอร์อีกระดับ

เซ็นเซอร์ปลายปากก๊อกช่วยให้ปล่อยสายน้ำได้อย่างแม่นยำ มาพร้อมเทคโนโลยีสร้างพลังงานในตัวเองทุกครั้งที่ใช้งาน ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ง่ายต่อการติดตั้ง อีกทั้งยังช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัล Green Good Design Award 2021 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

3) โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET รุ่น CWT542UW9

 การออกแบบที่ทำให้ห้องน้ำสาธารณะสะอาด และมีสุขภาวะที่ดีสำหรับทุกคน 17

ภาพ: โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง รุ่น CWT542UW9

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET รุ่น CWT542UW9 รูปทรงโค้งมน ดีไซน์สวยงาม เรียบหรู การันตีด้วยรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกอย่างรางวัล iF Design Award 2020 ไม่ใช่เพียงแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความทันสมัย ทั้งระบบฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ที่ช่วยลดการสัมผัสกับเชื้อโรค เข้ากับยุคสมัยไลฟ์สไตล์ New Normal ก้านฉีดชำระสามารถเลือกรูปแบบการทำความสะอาดได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น การทำความสะอาดด้านหลัง, การทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล, การทำความสะอาดด้านหน้า ตลอดจนการทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา เพื่อมอบความสะอาดได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมีเทคโนโลยีด้านสุขอนามัยอย่าง EWATER+ น้ำที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระได้ 99.9% อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าหลังใช้งานเสร็จ EWATER+ จะกลับคืนสภาพเป็นน้ำประปาตามเดิม พื้นผิวของโถสุขภัณฑ์เคลือบสาร CEFIONTECT เพื่อให้เซรามิกมีความเรียบลื่น ช่วยลดการเกาะติดของคราบสิ่งสกปรกได้ดี ซึ่งส่งผลให้ทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นด้วย ระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH ทำความสะอาดหมดจดอย่างทั่วถึง 360 องศา พร้อมขอบโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ RIMLESS ช่วยลดการสะสมของคราบสกปรกต่างๆ

 

แหล่งที่มา:

>> SDG Updates | “Good Health and Well-being: เมื่อนิยามของสุขภาพดี’ ไม่ได้หยุดอยู่แค่ร่างกายแข็งแรง”

>>‘สุขภาวะทางจิตที่ดี’ ไม่เพียงมีประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐด้านการดูแลสุขภาพด้วย

>> 6 เทรนด์ธุรกิจ ปี 2023 “สุขภาพ-ความงาม” แรงไม่แผ่ว – “ธุรกิจสัตว์เลี้ยง” เฟื่องฟูเอาใจทาสหมา ทาสแมว

>> มัดรวม 10 เทรนด์ต้องรู้ คู่มือทำตลาด ปี 2023 เพื่อชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ

>> เกี่ยวกับ SDGs

>> ใช้ห้องน้ำสาธารณะ… เสี่ยงโรคหรือเปล่า

>> ห้องน้ำสาธารณะ ใช้ถูกวิธี ไม่เสี่ยงต่อโรค

 

————–

 

บทความที่เกี่ยวข้อง:

โถปัสสาวะชาย ความสะดวกสบายที่ทุกบ้านควรมี

โถปัสสาวะชาย ความสะดวกสบายที่ทุกบ้านควรมี

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ หลักการทำงานไร้สัมผัส สร้างห้องน้ำไฮเทคสุดล้ำ

ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ หลักการทำงานไร้สัมผัส สร้างห้องน้ำไฮเทคสุดล้ำ

เลือกสุขภัณฑ์อัจฉริยะอย่างไรให้ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด

เลือกสุขภัณฑ์อัจฉริยะอย่างไรให้ปลอดภัย และคุ้มค่าที่สุด

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save