ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

News and Article

หลายคนอาจสนใจอยากใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย มาหาคำตอบกันว่าข้อควรรู้เกี่ยวกับโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำมีอะไรบ้าง

ในหนึ่งวัน คุณเข้าห้องน้ำทั้งหมดกี่ครั้ง? หลายคนอาจไม่ทันสังเกตหรือไม่มั่นใจ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำ ไม่ใช่เพียงแค่อาบน้ำชำระล้างร่างกายเท่านั้น ทว่ายังรวมถึงการใช้งานโถสุขภัณฑ์ที่มักถูกใช้วันละหลายครั้ง เมื่อคำนวณดูแล้วคุณจำเป็นต้องใช้ปริมาณน้ำในการกดชำระหลายลิตร ยิ่งรวมกับสมาชิกคนอื่นภายในบ้าน ปริมาณนั้นยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ทำให้หลายคนอาจมองหาทางออกด้วยการเลือกใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และลดปริมาณการใช้น้ำต่อวัน ด้วยเหตุนี้ TOTO จะพาคุณไปดูว่า “ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ” นั้นมีอะไรบ้าง

 

ความสำคัญของโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

ทรัพยากรน้ำถูกนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้… โลกกำลังเริ่มเข้าสู่สภาวะการขาดน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ อ้างอิงจาก รายงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำของโลก[1] ขององค์การสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “คุณค่าของทรัพยากรน้ำ” พบว่า มีผู้คนมากกว่า 2 พันล้านคน ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำโดยตรงได้ จนเปรียบเสมือน “ทองคำสีน้ำเงิน” หรือ “Blue Gold” นอกจากนี้ ปริมาณการใช้น้ำจืดทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องมากถึง 6 เท่าในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา รวมไปถึงจากการศึกษาคาดการณ์แนวโน้มการใช้น้ำในอนาคต พบว่าโลกจะเผชิญกับสภาวะขาดน้ำทั่วโลก 40% ภายในปีค.ศ. 2030 (กลุ่มทรัพยากรน้ำ 2030 (2009))

 

สำหรับประเทศไทยเอง จากข้อมูลของการประปานครหลวง ปี 2559 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำของคนในเขตเมืองหลวง[2] อาจสูงถึง 250 ลิตรต่อคนต่อวัน หมายความว่า 1 คน อาจใช้น้ำมากกว่า 90,000 ลิตรต่อปี ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควร ยิ่งรวมกับว่านั่นคือปริมาณน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคเพียงอย่างเดียว แต่ยังไม่ได้คำนวนถึง “ร่องรอยการใช้น้ำ” (Water Footprint) ซึ่งแฝงมากับกระบวนการผลิตสินค้า ยกตัวอย่างเช่น หากเราดื่มกาแฟ 1 แก้ว เราไม่ได้ใช้น้ำเพียงแค่น้ำร้อนแก้วเดียว แต่ยังมีน้ำที่ใช้ในการปลูกกาแฟ ผลิตกาแฟ จัดจำหน่ายกระจายสินค้าจนมาถึงมือเรา ตลอดระยะเส้นทางนี้ ล้วนมีการใช้น้ำทั้งสิ้น

 

ด้วยเหตุนี้ ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในห้องน้ำซึ่งมีการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นหลัก TOTO จึงเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่สำคัญในการรับมือกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมาก ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะลดการใช้ทรัพยากรน้ำ ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ใช้น้ำน้อยลง หนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนนั่นคือ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพราะสุขภัณฑ์ หรือ ชักโครกเป็นอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่เราใช้งานบ่อยมากที่สุด หากลดการใช้น้ำภายในสุขภัณฑ์ลงได้ ก็จะมีส่วนช่วยประหยัดน้ำได้มากยิ่งขึ้น

 

โถสุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ

TOTO มีความพยายามในการลดปริมาณการใช้น้ำสำหรับชำระล้างโถสุขภัณฑ์ เพื่อขจัดคราบและสิ่งสกปรกมาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดให้โถสุขภัณฑ์ยังคงน่าใช้งานอยู่เสมอ หากใช้ปริมาณน้ำน้อย แต่ไม่สามารถกดชำระล้างครั้งเดียวแล้วทำความสะอาดได้หมดจด นั่นหมายถึงจำเป็นต้องกดชำระล้างอีกครั้ง ซึ่งจะใช้น้ำในการชำระล้างเป็นสองเท่า ด้วยเหตุนี้เราจึงคิดค้นเทคโนโลยีระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH เพื่อให้ชำระล้างได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพสูง แต่ใช้น้ำน้อยลง

 

TORNADO FLUSH ใช้น้ำน้อยสุดเพียง 3.8 ลิตร

ในปี ค.ศ.1976 TOTO ได้เปิดตัวสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำเพียง 13 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยกว่าสุขภัณฑ์ในยุคก่อนหน้านั้นมากถึง 35% (แต่เดิมสุขภัณฑ์ใช้น้ำ 20 ลิตร) และพัฒนาต่อเนื่องมาจนปีค.ศ. 1999 ที่ใช้น้ำเหลือเพียง 8 ลิตร จนกระทั่งในปัจจุบัน โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำของ TOTO ซึ่งมีเทคโนโลยี TORNADO FLUSH ใช้น้ำน้อยสุดเพียง 3.8 ลิตร สำหรับการชำระล้างแบบหนัก และแบบเบาเพียง 3 ลิตรเท่านั้น

 

สำหรับประเทศไทยเอง การประปานครหลวง (กปน.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ได้จัดทำโครงการ “ฉลากประหยัดน้ำ” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตพัฒนานวัตกรรมและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้ำ ซึ่งฉลากดังกล่าวระบุไว้ว่าหากเป็นโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ จำเป็นต้องใช้น้ำน้อยกว่า 6 ลิตร (สำหรับถ่ายหนัก)

 

ประเภทของโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

การจำแนกประเภทของโถชักโครก สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา ยกตัวอย่างเช่น หากพิจารณาเรื่องการใช้งาน อาจแบ่งได้เป็น โถนั่งยอง กับ โถนั่งราบ หรือ หากใช้เกณฑ์ด้านดีไซน์ อาจแบ่งได้เป็น โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว, โถสุขภัณฑ์สองชิ้น, โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง และ โถสุขภัณฑ์ตั้งพื้น ทั้งนี้หากจะดูเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำนั้น จำเป็นต้องพิจารณาถึงเรื่องแหล่งจ่ายน้ำและหม้อน้ำเป็นสำคัญ จึงสามารถแบ่งประเภทของโถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำออกเป็น 3 ประเภทย่อย ดังนี้

 

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแบบฟลัชวาล์ว1. สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแบบฟลัชวาล์ว

โถสุขภัณฑ์ชนิดนี้จะไม่มีหม้อน้ำติดตั้งที่ตัวโถ สามารถชำชะล้างด้วยการกดฟลัชวาล์วหรือจับคันโยก หรือบางประเภทอาจติดตั้งคู่กับฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ ซึ่งชำระล้างอัตโนมัติหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น ช่วยลดการสัมผัส สุขภัณฑ์ประเภทนี้ เมื่อกดชำระล้าง น้ำจะไหลจากท่อประปาผ่านตัวโถเพื่อทำความสะอาดด้านใน ไม่ค่อยนิยมติดตั้งในที่พักอาศัย แต่เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ เช่น ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, อาคารสำนักงาน ฯลฯ เนื่องจากสามารถรองรับปริมาณคนเข้าใช้งาน และกดชำระล้างอย่างต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำในถังพักน้ำเต็ม

 

ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ 1

 2. สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำพร้อมระบบชำระล้างระบบเดี่ยว (Single Flush)

สุขภัณฑ์ประเภทนี้จะมีหม้อน้ำและปุ่มกดชำระในตัว และมีทั้งแบบปุ่มกดชำระด้านบน และคันโยกด้านข้างชักโครก เวลากดชำระล้างจะไม่สามารถเลือกปริมาณน้ำที่ใช้ในแต่ละครั้งได้ ซึ่งชักโครกโดยทั่วไปนั้นใช้น้ำในการชำระล้างอยู่ที่ 6 ลิตรต่อครั้ง หากต้องการติดตั้งสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ จึงควรพิจารณาเลือกซื้อสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยกว่า 6 ลิตร

 

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำพร้อมระบบชำระล้างระบบคู่

 3. สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำพร้อมระบบชำระล้างระบบคู่ (Dual Flush)

สุขภัณฑ์ประเภทนี้ จะมีหม้อน้ำและปุ่มกดชำระล้างในตัวเช่นกัน โดยมีให้เลือกทั้งแบบคันโยกชำระด้านข้าง และแบบปุ่มกดด้านบนหม้อน้ำ หากเป็นแบบปุ่มกดจะสามารถเลือกได้ว่าจะกดชำระล้างแบบหนักซึ่งใช้ปริมาณมากกว่า หรือกดชำระล้างแบบเบา ที่ใช้ปริมาณน้ำน้อยลง ในขณะที่แบบคันโยกก็จะสามารถควบคุมปริมาณน้ำที่ใช้ในการชำระล้างได้จากการโยกคันโยกไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

เมื่อทำความรู้จักสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ TOTO มีรุ่นสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่อยากแนะนำมาฝากค่ะ

 

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรุ่นที่แนะนำ

1) โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST NX (รุ่น CES900RVT)

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST NX รุ่น CES900RVT

โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ NEOREST NX (CES900RVT) มีดีไซน์สวยงามทุกมุมมอง 360 องศา สามารถเข้ากับการตกแต่งห้องน้ำได้ในทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น หรือ สไตล์หรู ราวกับเป็นเครื่องประดับภายในห้องน้ำของคุณ มาพร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติแบบครบวงจร ทำงานอัตโนมัติทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าใกล้ จนกระทั่งใช้งานเสร็จสิ้น ทั้งฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ ไฟส่องนำทางที่ส่องสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน ช่วยให้คุณไม่ต้องแสบตากับการเปิดไฟห้องน้ำ เมื่อต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึก นอกจากนี้ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการใช้งาน หมดห่วงเมื่อต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น

ก้านฉีดชำระสามารถเลือกฟังก์ชันในการทำความสะอาดได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อใช้งานเสร็จทั้งก้านฉีดชำระและด้านในโถสุขภัณฑ์จะฉีดพ่น EWATER+ น้ำคุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% โดยนำน้ำประปามาผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์เกิดเป็น EWATER+ เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นจะคืนสภาพกลับเป็นน้ำประปาดังเดิม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH ทำความสะอาดด้านในโถสุขภัณฑ์ได้อย่างทั่วถึง ดีไซน์ขอบโถไร้ขอบ RIMLESS ช่วยลดมุมอับที่สิ่งสกปรกมักเกาะติด และสารเคลือบพื้นผิวเรียบลื่นพิเศษ CEFIONTECT ทำให้สิ่งสกปรกถูกชะล้างออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรุ่นดังกล่าว จึงใช้น้ำในการชำระล้างแบบหนักเพียง 3.8 ลิตร และแบบเบาเพียงแค่ 3 ลิตรเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถอัตโนมัติ NEOREST NX (CES900RVT)

 

2) โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET รุ่น CWT522UW9

โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET รุ่น CWT522UW9

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ที่มีดีไซน์สวยอีกรุ่นหนึ่ง คือ สุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET รุ่น CWT522UW9 ที่มีดีไซน์เรียบหรู ทรงสแควร์ อีลองเกต ดูโฉบเฉี่ยว ฝารองนั่งอัตโนมัติถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่บางเฉียบ ราบเรียบ สไตล์มินิมอล แต่ก็คงไว้ซึ่งดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ มีลูกเล่นตรงข้อต่อบริเวณฝาปิดที่เป็นโลหะ ตัดกับสุขภัณฑ์สีขาวได้เป็นอย่างดี มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระอย่าง EWATER+

สามารถเลือกฟังก์ชันการทำความสะอาดของก้านฉีดชำระได้หลากหลายรูปแบบ ปรับอุณหภูมิของสายน้ำ แรงดันน้ำ ไปจนถึงปรับตำแหน่งของก้านฉีดชำระได้หลายระดับ

นอกจากนี้สุขภัณฑ์แขวนผนังรุ่นดังกล่าว ยังการันตีความงดงามด้วยรางวัลด้านการออกแบบอันทรงเกียรติระดับโลก อย่าง “iF Design Award 2020” อีกด้วย

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรุ่นนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกปริมาณน้ำในการชำระล้างในแต่ละครั้งได้ โดยใช้น้ำ 4.5 ลิตร สำหรับชำระล้างแบบหนัก และใช้น้ำเพียง 3 ลิตร สำหรับชำระล้างแบบเบา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถสุขภัณฑ์แขวนผนัง พร้อมฝา WASHLET รุ่น CWT522UW9

 

3) โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR

ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานทรงเหลี่ยมบริเวณถังพักน้ำให้เข้ากับความโค้งมนของตัวโถทรงอีลองเกต สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR โดยส่วนของฝารองนั่ง สามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นแบบ SOFT CLOSE ซึ่งเป็นระบบเปิด-ปิดฝารองนั่งแบบนุ่ม ช่วยลดการกระแทกและลดอุบัติเหตุขณะใช้งาน สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรุ่นดังกล่าว มาพร้อมกับเทคโนโลยี WATER SAVING ที่ช่วยประหยัดน้ำ ใช้น้ำน้อยเพียงแค่ 3.8 ลิตรเท่านั้น แต่คงประสิทธิภาพความสะอาดหมดจด ด้วยระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH นอกจากนี้ตัวโถยังออกแบบให้ไร้ขอบ RIMLESS เพื่อลดการเกาะติดของคราบสกปรกอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR

 

4) โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW885UV2

โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW885UV2

สุขภัณฑ​์ชิ้นเดียว อย่างรุ่น CW885UV2 เป็นสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ รุ่นที่สามารถเลือกปริมาณน้ำสำหรับชำระล้างได้ทั้ง 3 ลิตรสำหรับชำระล้างแบบเบา และใช้น้ำ 4.5 ลิตร สำหรับการชำระล้างแบบหนัก ช่วยให้คุณประหยัดน้ำได้มากขึ้น แต่ยังคงทำความสะอาดได้อย่างหมดจดรอบทิศทาง มาพร้อมขอบโถสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ RIMLESS ปราศจากมุมอับที่อุปกรณ์ทำความสะอาดมักเข้าไม่ถึง อีกทั้งยังออกแบบฝารองนั่งให้เป็นระบบ SOFT CLOSE เพื่อป้องกันการกระแทกอีกด้วยด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม​ โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW885UV2

 

 5) โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST920

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST920

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแบบสองชิ้น รุ่น CST920 มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างระบบชำระล้างแบบ TORNADO FLUSH ทำความสะอาดได้หมดจดแบบรอบทิศทาง 360 องศา พร้อมเทคโนโลยี RIMLESS ที่ดีไซน์ให้เป็นสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ เคลือบพื้นผิวเซรามิกด้วยสารเคลือบ CEFIONTECT เพื่อให้มีความเรียบลื่นพิเศษ สิ่งสกปรกจึงหลุดออกง่ายเมื่อชำระล้าง ใช้น้ำเพียง 4.5/3 ลิตร เท่านั้น รวมถึงตัวโถยังเป็นดีไซน์แบบ Full Skirt เรียบหรู สวยงาม ทำความสะอาดง่าย สร้างประสบการณ์ใหม่ในการใช้งาน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกาะติดของสิ่งสกปรกและเชื้อโรคอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST920

 

6) โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST769UV2

โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST769UV2

สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำแบบสองชิ้น รุ่น CST769UV2 ดีไซน์เรียบง่าย มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยทำความสะอาดด้านในโถสุขภัณฑ์ได้อย่างหมดจดรอบทิศทาง รวมถึงออกแบบให้เป็นโถไร้ขอบ ป้องกันการติดเกาะของคราบสกปรกและเชื้อโรค ทำให้ทำความสะอาดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สุขภัณฑ์รุ่นนี้เหมาะกับห้องน้ำที่ไม่มีพื้นพี่มากนัก เพราะหม้อน้ำมีความเรียว ช่วยประหยัดพื้นที่ได้ อีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำ เนื่องจากใช้น้ำในการชำระล้างแบบหนัก 4.5 ลิตร และแบบเบาเพียงแค่ 3 ลิตรเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถสุขภัณฑ์สองชิ้น รุ่น CST769UV2

 

“น้ำ” เป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งคุณสามารถมีส่วนช่วยโลกได้ จากการเลือกสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำในทุกๆ วัน วันละหลายๆ ครั้ง และแต่ละครั้งที่คุณกดชำระล้างสุขภัณฑ์ ก็จะเกิดการสูญเสียทรัพยากรน้ำขึ้น ดังนั้นยิ่งหากใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ใช้น้ำน้อยลงเท่าไหร่ ก็จะมีส่วนช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในบ้าน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรของโลกเรา ให้คงอยู่กับเราไปอีกนาน

ดูผลิตภัณฑ์ TOTO

 

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ TOTO Technical Center

⏰ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

☎️ 02-117-952

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

[1] The United Nations World Water Development Report 2021, VALUING WATER,  https://www.unesco.org/reports/wwdr/2021/en/download-report

[2] Kom Lifestyle, เราใช้น้ำมากแค่ไหนใน 1 วัน, https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/282253

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

เลือกรูปทรงโถสุขภัณฑ์ให้ถูกใจ ตรงสไตล์ห้องน้ำคุณ

เลือกรูปทรงโถสุขภัณฑ์ให้ถูกใจ ตรงสไตล์ห้องน้ำคุณ

 

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์

สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ เลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์

 

7 วิธีการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

7 วิธีการเลือกซื้อโถสุขภัณฑ์ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

 

 

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #รีวิว

+
[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] คุณ จิราวร คำวงค์ษา #รีวิว

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save