ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023

News and Article

เนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ TOTO ขอพาคุณไปทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำว่ามีความสำคัญและมีส่วนช่วยดูแลรักษาโลกของเราได้อย่างไรบ้าง

เนื่องในวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” (World Water Day) ก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ United Nations (UN) เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องของการอนุรักษ์น้ำ ซึ่งเป็นทรัพยากรหลักสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก อ้างอิงจาก รายงานการพัฒนาทรัพยากรน้ำของโลก ขององค์การสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “คุณค่าของทรัพยากรน้ำ” พบว่า ภายใต้สถานการณ์ปกติในปัจจุบัน โลกจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำทั่วโลกถึง 40% ภายในปี พ.ศ. 2573 (กลุ่มทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2573 (พ.ศ. 2552)) และในช่วงระยะเวลาตลอด 100 ปีที่ผ่านมา การใช้ปริมาณน้ำจืดทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่า รวมถึงยังคงมีการเติบโตในอัตราประมาณ 1% ต่อปีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทศวรรษ 1980 (AQUASTAT, n.d.) นอกจากนี้ยังพบความจริงอันน่าเศร้าว่ามีผู้คนมากกว่า 2 พันล้านคน ที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรน้ำโดยตรงได้

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 1

 

ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะก่อตั้ง “วันน้ำโลก” แล้ว ยังมุ่งเน้นการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ซึ่งกำหนดโดยสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ในหัวข้อที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง “น้ำสะอาด และสุขาภิบาล”

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 2

บริษัท TOTO ในฐานะเป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ห้องน้ำอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายสำคัญอย่างวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก (TOTO Global Environmental Vision) เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ครอบคลุมครบทุกด้านเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดและความสะดวกสบาย ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับผู้คน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างสังคมในอนาคตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย ด้วยเหตุนี้ TOTO จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยการมีส่วนร่วมใน SDGs ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TOTO เป็นแบรนด์ผลิตสุขภัณฑ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับน้ำโดยตรง ทางบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น โถสุขภัณฑ์, ฝักบัว, ก๊อกน้ำ, และโถปัสสาวะชาย

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 3

 

1. โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

ธุรกิจของ TOTO ริเริ่มด้วยปรัชญาของผู้ก่อตั้งที่มุ่งมั่นที่จะ “สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบาย ผ่านผลิตภัณฑ์ด้านสุขภัณฑ์” ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 100 ปี นับจากก่อตั้งบริษัท TOTO ได้พัฒนาสุขภัณฑ์หรือโถชักโครกมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คน ถูกสุขอนามัย และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย จึงพัฒนาระบบชำระล้างที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ นับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมากกว่าอุปกรณ์ประปาชนิดอื่นๆ ภายในบ้าน โดยในปีค.ศ. 1976 TOTO เปิดตัวโถสุขภัณฑ์รุ่นใหม่ CS Series ในประเทศญี่ปุ่นที่ใช้น้ำ 13 ลิตรต่อการกดชำระล้าง 1 ครั้ง ซึ่งน้อยกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 35% (โถชักโครกรุ่น C150E ใช้น้ำทั้งสิ้น 20 ลิตร) และในปีค.ศ. 1988 ทาง TOTO ได้พัฒนาชักโครกสำหรับจัดจำหน่ายไปยังสหรัฐอเมริกา โดยใช้น้ำเพียง 6 ลิตรต่อครั้ง

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 4

มาจนถึงปัจจุบัน สุขภัณฑ์ห้องน้ำของ TOTO ที่ใช้น้ำในการทำความสะอาดน้อยที่สุด คือใช้ปริมาณน้ำ 3.8 ลิตร สำหรับการชำระล้างแบบหนัก และเพียง 3 ลิตร สำหรับการชำระล้างแบบเบา ซึ่งเทียบเท่ากับใช้น้ำน้อยกว่าโถชักโครกทั่วไปมากถึง 35% (สุขภัณฑ์ห้องน้ำในท้องตลาดโดยทั่วไป ใช้ปริมาณน้ำทั้งสิ้น 6 ลิตรต่อครั้ง) นอกจากนี้ โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST ยังมาพร้อมกับระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH ที่ทำความสะอาดด้านในของชักโครกไร้ขอบได้หมดจด 360 องศา พร้อมด้วยสารเคลือบเซรามิกที่มีความเรียบลื่นพิเศษอย่าง CEFIONTECT ที่ทำให้คราบสกปรกหลุดออกง่าย อีกทั้งยังมี EWATER+ ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียด้านในโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระได้ถึง 99.9% ช่วยให้โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะของคุณดูสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 5

2. ฝักบัวประหยัดน้ำ

ในชีวิตประจำวันของเรา การอาบน้ำเองก็เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่สำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่เป็นเมืองร้อน ทำให้บางท่านอาจอาบน้ำมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ด้วยเหตุนี้ ทำให้ในหนึ่งวันของแต่ละคนจำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก จากข้อมูลของการประปานครหลวง ปี 2559 พบว่า ปริมาณการใช้น้ำของคนในเขตเมืองหลวง อยู่ที่ 218.85 ลิตร/คน/วัน ซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 6

สำหรับท่านใดที่ต้องการลดปริมาณการใช้น้ำ อาจเลือกใช้วิธีเปิดน้ำเท่าที่จำเป็น ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ แต่อีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยประหยัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ คือการเลือกใช้ฝักบัวอาบน้ำที่ใช้น้ำน้อย โดยเฉพาะฝักบัวสายอ่อน หรือ ฝักบัวถืออาบ อย่างฝักบัว TOTO ที่มาพร้อมเทคโนโลยี AERIAL SHOWER ทำให้ใช้น้ำน้อยเพียงแค่ 6.5 ลิตรต่อนาที เมื่อเทียบกับฝักบัวทั่วไปที่ใช้น้ำมากถึง 10 ลิตรต่อนาที (ใช้น้ำน้อยลง 35%) เนื่องจากเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นการนำอากาศเข้ามาผสมกับสายน้ำที่ปล่อยออกมาจากฝักบัว ทำให้ใช้น้ำได้น้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดไว้ได้

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 7

3. ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ประหยัดน้ำ

หนึ่งในอุปกรณ์ภายในห้องน้ำที่ถูกใช้งานบ่อยไม่แพ้ชิ้นอื่นๆ คงหนีไม่พ้นก๊อกน้ำ เนื่องจากว่าทุกครั้งหลังจากเสร็จธุระภายในห้องน้ำเรียบร้อยแล้ว เรามักล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องน้ำ หรือบางครั้งที่หากมือเลอะสิ่งสกปรก ก็จะเข้าห้องน้ำเพื่อไปล้างมือ ตลอดจนใช้เพื่อล้างหน้า และแปรงฟัน หากใช้ก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำก็จะช่วยลดการใช้น้ำในส่วนนี้ลงไปได้มาก อย่างก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ของ TOTO ที่ใช้น้ำน้อยเพียงแค่ 1.3 ลิตร/นาที ซึ่งน้อยกว่าก๊อกน้ำทั่วไปที่ใช้น้ำ 4 ลิตร/นาที (ใช้น้ำน้อยลง 67.5%) ด้วยเทคโนโลยี ECO CAP ที่ผสมมวลอากาศลงในหยดน้ำ มอบสัมผัสของสายน้ำชุ่มฉ่ำโดยใช้น้ำในปริมาณน้อยลง

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 8

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี ECOPOWER ก๊อกน้ำสามารถสร้างพลังงานในตัวเองได้จากกังหันขนาดเล็กด้านใน ที่จะกักเก็บพลังงานไว้ทุกครั้งเมื่อมีน้ำไหลผ่าน จากการใช้งานของก๊อกน้ำ ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ อีกทั้งยังง่ายต่อการติดตั้ง เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ เนื่องจากมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคจากการใช้งานร่วมกันเท่านั้น หากยังช่วยประหยัดทรัพยากรอันมีค่าอีกด้วย

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 9

 4. โถปัสสาวะชายประหยัดน้ำ

โถปัสสาวะชายอาจเป็นอุปกรณ์ที่ไม่นิยมติดตั้งในบ้านเท่าไหร่ แต่หากครอบครัวไหนมีสมาชิกภายในครอบครัวที่เป็นผู้ชาย การติดตั้งโถปัสสาวะชายก็จะช่วยลดปัญหาจากการใช้ห้องน้ำร่วมกันลงไปได้มาก ผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชายสามารถเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งโถปัสสาวะชายก็ใช้ปริมาณน้ำในการชำระล้างน้อยกว่าโถสุขภัณฑ์ ในกรณีที่ทำธุระเบา อย่างโถปัสสาวะชายของ TOTO ที่ใช้น้ำน้อยสุดเพียง 0.5 ลิตร เมื่อเทียบกับการกดชำระล้างแบบเบา ซึ่งใช้น้ำประมาณ 3 ลิตร/ครั้ง ก็จะใช้น้ำน้อยกว่าถึง 83% และหากเทียบกับชักโครกทั่วไปที่ใช้น้ำ 6 ลิตร ก็จะใช้น้ำน้อยกว่าถึง 90% หรือประหยัดน้ำไปได้เกือบเท่าตัวเลยทีเดียว หากคำนวณจากการใช้งานทั้งวันแล้ว ก็จะช่วยลดการใช้น้ำลงได้เป็นจำนวนมาก

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 10

นอกจากนี้โถปัสสาวะชายเซ็นเซอร์ของ TOTO ยังชำระล้างอัตโนมัติทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จสิ้น ลดการสัมผัสสุขภัณฑ์ รวมถึงทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ ทุกๆ 4 ชั่วโมง เพื่อช่วยลดคราบตะกรัน สิ่งสกปรก และเชื้อแบคทีเรียในโถปัสสาวะ โดยไม่ทิ้งสารเคมีตกค้าง ช่วยให้ห้องน้ำของคุณสะอาด ไร้กลิ่นรบกวน ถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 11

ด้วยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยประหยัดน้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ทำให้ในปีค.ศ. 2021 บริษัท TOTO สามารถลดปริมาณการใช้น้ำจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ถึง 1 พันล้านลูกบาศก์เมตร และตั้งเป้าไว้ว่าในปีค.ศ. 2023 จะลดได้ 1.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร รวมถึงภายในปีค.ศ. 2030 บริษัท TOTO ตั้งเป้าไว้ว่าจะลดปริมาณการใช้น้ำได้ถึง 1.7 พันล้านลูกบาศก์เมตร แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

 

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 12

TOTO Water Environment Fund

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมครบทุกด้าน เพียงแค่พัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีประหยัดน้ำนั้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากว่าบทบาทในฐานะพลเมืองผู้เป็นประชากรโลกก็สำคัญไม่แพ้กัน

ด้วยเหตุนี้ TOTO จึงได้จัดตั้ง TOTO Water Environment Fund (กองทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ) ขึ้นในปีค.ศ. 2005 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรที่ทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโลก และสร้างสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและที่อยู่อาศัยที่สะดวกสบายให้กับคนในสังคม ด้วยกองทุนนี้และมาตรการอื่นๆ TOTO ตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามนโยบายและปรัชญาอันแรงกล้าของประธานบริษัท ที่มุ่งมั่นที่จะ “สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยความพรั่งพร้อมของสินค้าด้านสุขภัณฑ์”

 

ได้รู้ถึงความสำคัญของการประหยัดทรัพยากรน้ำกันไปแล้ว วันนี้ TOTO จะพาคุณไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของ TOTO ทั้ง 5 รุ่น ที่มีส่วนช่วยประหยัดน้ำ อีกทั้งยังมอบสุขอนามัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

 

1) โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST NX (รุ่น CES900RVT)ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 13

โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะ NEOREST NX (CES900RVT) มีดีไซน์สวยงามทุกมุมมอง 360 องศา สามารถเข้ากับการตกแต่งห้องน้ำได้ในทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นสไตล์โมเดิร์น หรือ สไตล์หรู ราวกับเป็นเครื่องประดับภายในห้องน้ำของคุณ มาพร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติแบบครบวงจร ทำงานอัตโนมัติทุกขั้นตอนนับตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณเข้าใกล้ จนกระทั่งใช้งานเสร็จสิ้น ทั้งฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ ไฟส่องนำทางที่ส่องสว่างเพียงพอในยามค่ำคืน ช่วยให้คุณไม่ต้องแสบตากับการเปิดไฟห้องน้ำ เมื่อต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึก นอกจากนี้ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการใช้งาน หมดห่วงเมื่อต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น

ก้านฉีดชำระสามารถเลือกฟังก์ชันในการทำความสะอาดได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อใช้งานเสร็จทั้งก้านฉีดชำระและด้านในโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติจะฉีดพ่น EWATER+ น้ำคุณสมบัติพิเศษ ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.9% โดยนำน้ำประปามาผ่านกระบวนการอิเล็กโตรไลซ์เกิดเป็น EWATER+ เมื่อใช้งานเสร็จสิ้นจะคืนสภาพกลับเป็นน้ำประปาดังเดิม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH ทำความสะอาดด้านในโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะได้อย่างทั่วถึง ดีไซน์ขอบโถไร้ขอบ RIMLESS ช่วยลดมุมอับที่สิ่งสกปรกมักเกาะติด และสารเคลือบพื้นผิวเรียบลื่นพิเศษ CEFIONTECT ทำให้สิ่งสกปรกถูกชะล้างออกได้ง่ายดายยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำรุ่นดังกล่าว จึงใช้น้ำในการชำระล้างแบบหนักเพียง 3.8 ลิตร และแบบเบาเพียงแค่ 3 ลิตรเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถอัตโนมัติ NEOREST NX (CES900RVT)

 

2) โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (รุ่น CW188UR)ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 14

ด้วยดีไซน์ที่ผสมผสานทรงเหลี่ยมบริเวณถังพักน้ำให้เข้ากับความโค้งมนของตัวโถทรงอีลองเกต สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR โดยส่วนของฝารองนั่งชักโครกสามารถถอดออกได้ง่าย และเป็นแบบ SOFT CLOSE ซึ่งเป็นระบบเปิด-ปิดฝารองนั่งสุขภัณฑ์แบบนุ่ม ช่วยลดการกระแทกและลดอุบัติเหตุขณะใช้งาน สุขภัณฑ์ห้องน้ำรุ่นดังกล่าว มาพร้อมกับเทคโนโลยี WATER SAVING ที่ช่วยประหยัดน้ำ ใช้น้ำน้อยเพียงแค่ 3.8 ลิตรเท่านั้น แต่คงประสิทธิภาพความสะอาดหมดจด ด้วยระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH นอกจากนี้ตัวโถชักโครกยังออกแบบให้ไร้ขอบ RIMLESS เพื่อลดการเกาะติดของคราบสกปรกอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว รุ่น CW188UR

 

3) ฝักบัวพร้อมสาย ระบบ AERIAL SHOWER (รุ่น TTSH103ECFK)ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 15

ฝักบัวอาบน้ำรุ่น TTSH103ECFK เป็นฝักบัวแบบถืออาบทรงเหลี่ยม ซึ่งมีดีไซน์ที่สวย เก๋ แปลกตา มาพร้อมระบบ AERIAL SHOWER ที่ช่วยดึงอากาศจากภายนอกให้เข้าไปผสมกับน้ำภายในฝักบัว ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับสายน้ำที่นุ่มนวล และเทคโนโลยี WATER SAVING ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องจากใช้ปริมาณน้ำเพียง 6.5 ลิตรต่อนาที

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ฝักบัวอาบน้ำ รุ่น TTSH103ECFK

 

4) ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ (รุ่น TLE25001T-EC)

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 16

            ด้วยดีไซน์ขอบโค้งด้านในขอบของก๊อกน้ำที่ประณีตสื่อถึงความอ่อนช้อย หากก็ยังให้ความรู้สึกหนักแน่นในขณะเดียวกัน ก๊อกน้ำอัตโนมัติ รุ่น TLE25001T-EC มาพร้อมระบบสร้างพลังงานในตัวเอง ECOPOWER จากการไหลของน้ำในการใช้งานแต่ละครั้ง ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ทำงานร่วมกับ ECO CAP เทคโนโลยีที่ผสมมวลอากาศเข้าไปในหยดน้ำ ให้คุณสัมผัสได้ถึงสายน้ำชุ่มฉ่ำ โดยใช้น้ำในปริมาณน้อยลง ประหยัดน้ำ ใช้น้ำเพียงแค่ 1.3 ลิตร/นาที ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัล Green Good Design Award 2021 ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่มอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์ รุ่น TLE25001T-EC

 

5) โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว (รุ่น USWN900AS)

ชวนคุณมาทำความรู้จักกับสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องในวันน้ำโลก 2023 17

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนังพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ในตัว รุ่น USWN900AS นอกเหนือจากจะชำระล้างอัตโนมัติทุกครั้งหลังการใช้งานแล้วนั้น ยังมี EWATER+ เทคโนโลยีที่ช่วยลดเชื้อโรคและแบคทีเรียด้านในโถปัสสาวะชาย โดยอัตโนมัติทุกๆ 4 ชั่วโมง ทำงานร่วมกับ สารเคลือบ CEFIONTECT ทำให้พื้นผิวเซรามิกมีความเรียบลื่นพิเศษ คงความเงางามอยู่เสมอ

โถปัสสาวะชายรุ่นดังกล่าว มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงาม การันตีโดยรางวัลด้านการออกแบบระดับโลกอย่างรางวัล “iF Design Awards 2021” ซึ่งดีไซน์ขอบโค้งด้านในช่วยลดการกระเซ็นขณะใช้งาน และด้วยการออกแบบอย่างใส่ใจตามหลักของ Universal Design ทำให้โถปัสสาวะชายของ TOTO รุ่นนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่เป็นเด็กอีกด้วย นอกจากนี้การออกแบบด้านบนที่มีลักษณะเรียบตรง ทำให้สามารถติดตั้งเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันได้อย่างสวยงามลงตัว ช่วยให้ตรวจสอบและดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งการออกแบบรูปทรงดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใกล้ตัวโถปัสสาวะได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับพื้นผิวโค้งด้านใน ช่วยลดโอกาสที่ปัสสาวะจะกระเซ็นออกมานอกโถ เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

ดูผลิตภัณฑ์ของ TOTO เพิ่มเติม

 

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลในการเลือกซื้อสุขภัณฑ์ได้ที่ TOTO Technical Center

⏰ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

☎️ 02-117-9520

 

ที่มา:

>> WORLD WATER DAY 2023

>> เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาล ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและมีสภาพพร้อมใช้ สำหรับทุกคน

>> Conserving water | Products

>> About the TOTO Water Environment Fund

 


 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save