CORPORATE PHILOSOPHY
กลุ่มบริษัท TOTO มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วโลก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่
CORPORATE PHILOSOPHY
สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และสะดวกสบาย ด้วยความพรั่งพร้อมของสินค้าและบริการด้านสุขภัณฑ์
CORPORATE PHILOSOPHY
สร้างความพึงพอใจเกินคาดให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการอันหลากหลาย
CORPORATE PHILOSOPHY
ศึกษา วิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง
CORPORATE PHILOSOPHY
ดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามจะคงไว้ซึ่งทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
CORPORATE PHILOSOPHY
สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา โดยยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท TOTO

เอกลักษณ์ของโตโต้

ที่บริษัทโตโต้ เราได้รับแรงบันดาลใจจากความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ตลอดระยะเวลาร่วมศตวรรษที่เราพรั่งพร้อมไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ โตโต้ได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของห้องน้ำและรูปแบบการใช้งานห้องน้ำไปอย่างสิ้นเชิง ผู้ก่อตั้งบริษัท นายคัทสึชิกะ โอคุระ มีวิสัยทัศน์ด้านนี้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1912 กว่า 100 ปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่แนวคิดระบบสาธารณสุขจะแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น บริษัท โตโต้ ได้อุทิศตัวเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่จะช่วยยกระดับความสะอาด ความสะดวก และความสบายของทั้งพื้นที่ที่พักอาศัยและพื้นที่สาธารณะ

 

ในปี ค.ศ. 1917 นายโอคุระก่อตั้งบริษัท โตโย โตกิ เค.เค. (ซึ่งภายหลังรู้จักกันในชื่อ บริษัท โตโต้) เพื่อที่จะจัดจำหน่ายสินค้าสุขภัณฑ์เหล่านี้ บริษัทโตโต้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ปฏิญาณที่ว่าจะมอบพื้นที่ที่อยู่อาศัยซึ่งสะดวกสบายให้กับผู้คน ในขณะเดียวกันก็จะอนุรักษ์โลกและทรัพยากรน้ำ มรดกทางศิลปะที่สมบูรณ์ของญี่ปุ่นในด้านการทำเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกซึ่งยังคงมีชีวิตอยู่และหลงเหลืออยู่ในสินค้าทุกๆ ชิ้นที่โตโต้ผลิตขึ้นในปัจจุบัน บริษัทโตโต้ได้พัฒนาจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นผ่านการขยายตลาดไปทั่วทุกมุมโลก และเรายังคงมุ่งมั่นเพื่อที่จะก้าวต่อไปในศตวรรษที่ 21 ด้วยคติและปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่กว้างไกล

คติในการดำเนินธุรกิจของโตโต้

Created in 1962

ภูมิใจในการที่ทำ และพยายามทำให้ดีที่สุด คุณภาพ และความเป็นหนึ่งเดียว | บริการ และความเชื่อใจ| ความสามัคคี และความสำเร็จ

ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท TOTO

กลุ่มบริษัท TOTO มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั่วโลก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว เราจะ:

สร้างสรรค์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์และสะดวกสบาย ด้วยความพรั่งพร้อมของสินค้าและบริการด้านสุขภัณฑ์
สร้างความพึงพอใจเกินคาดให้กับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการอันหลากหลาย
ศึกษา วิจัยและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง
ดูแลรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม โดยพยายามจะคงไว้ซึ่งทรัพยากรและพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด
สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา โดยยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของพนักงานแต่ละคน

Timeline of TOTO Innovation

click years for details

บริษัทก่อตั้งโดยนายคัทสึชิกะ โอคุระ ภายใต้ชื่อบริษัท โตโย โตกิ

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โตโต้เริ่มต้นผลิตอุปกรณ์ก๊อกน้ำนอกเหนือจากสินค้าสุขภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิก

บริษัทได้พัฒนาขั้นตอนการก่อสร้างให้กับห้องน้ำแบบสำเร็จรูปชิ้นแรกของโลก

วางจำหน่ายฝารองนั่งอัตโนมัติ (WASHLET) ที่ยกระดับความสะอาดและความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานในอีกระดับ

วางจำหน่ายสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST ที่ปฏิวัติหลักการของเทคโนโลยีความสะอาดไปอย่างสิ้นเชิง

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำโตโต้ หรือ TOTO Water Environment Fund และยอดการจัดส่งสินค้า WASHLET ทะลุถึง 20 ล้านชิ้น

ก่อตั้งบริษัท TOTO Asia Oceania Pte. Ltd. เพื่อให้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเขตตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย

ยอดการจัดส่งสินค้า WASHLET ทะลุถึง 30 ล้านชิ้น

ตลอดระยะเวลา 38 ปี บริษัทโตโต้ได้พัฒนาทุกๆ ส่วนของฝารองนั่งอัตโนมัติจนครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

เปิดให้บริการพิพิฒภัณฑ์โตโต้ที่เมืองคิตะคิวชูเนื่องในโอกาสที่บริษัทครบรอบ 100 ปี และได้จัดแสดงวิวัฒนาการของธุรกิจและสินค้าของโตโต้

ครบรอบการก่อตั้งบริษัทโตโต้เป็นระยะเวลา 100 ปี ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ถูกส่งออกไปมากกว่า 40 ล้านชิ้นทั่วโลก

WASHLET มียอดจัดจำหน่ายสินค้าประเภทฝารองนั่งพร้อมก้านฉีดชำระอัตโนมัติ มากกว่า 50 ล้านชิ้นทั่วโลกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (ยอดจำหน่ายรวมทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ สำหรับฝารองนั่งอัตโนมัติและสุขภัณฑ์อัตโนมัติ) เป็นระยะเวลากว่า 38 ปี 8 เดือน นับตั้งแต่ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2523 และได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ส่งผลให้มียอดจำหน่ายเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

หัวใจของวัฒนธรรม TOTO

ที่ใส่ใจต่อผู้ใช้งาน

โตโต้ได้มีการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพสูงสุดของการทำความสะอาด ซึ่งรวมไปถึงการรักษามาตรฐานความสวยงามของสุขภัณฑ์ แต่ยังคงรักษาสิ่งแวดล้อม และเพื่อปรับปรุงวิถีชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น โดยทุกปัจจัยเหล่านี้ TOTO จึงพยายามคิดค้น และพัฒนาสิ่งใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ TOTO จึงกลายเป็นมาตรฐานของความเป็นเลิศระดับโลก สำหรับประสบการณ์ในห้องน้ำที่มีคุณภาพอย่างที่สุด

Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save