TTLR303FVK-1

Rufice

รายละเอียดก๊อกผสมอ่างล้างหน้าทรงสูงแบบก้านโยก
หมายเหตุไม่รวมสะดือป๊อปอัพ
Basic

Related Products

TTBR306K

ก๊อกผสมสำหรับยืนอาบน้ำ ชนิดติดผนัง

TTMR308K

ก๊อกผสมสำหรับอ่างอาบน้ำและยืนอาบ ชนิดติดผนัง

TTLR303FK-1

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก พร้อมสะดือป๊อปอัพ

TTLR105FK

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก (เฉพาะน้ำเย็น)