ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19

ใช้ห้องน้ำให้ปลอดภัยจากโรคโควิด–19 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ ช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคได้มากขึ้น

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 1

“ห้องน้ำ” ถือเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตประจำวัน เพราะทุกคนต้องใช้ห้องน้ำสำหรับทำธุระส่วนตัวทั้งแบบเบาและแบบหนัก ทำให้ห้องน้ำกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนมากับสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้คนใช้งานเป็นจำนวนมากยิ่งเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก นอกจากนี้หากไม่ล้างมือให้สะอาดหลังการใช้ห้องน้ำ เชื้อโรคก็อาจเข้าสู่ร่างกายได้เมื่อเรานำมือที่ปนเปื้อนมาสัมผัสใบหน้า จมูก ปาก หรือใช้หยิบจับอาหารก็จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้เช่นกัน

องค์การอนามัยโลกได้ระบุว่า โรคโควิด – 19 (COVID-19) หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกในขณะนี้ก็เป็นเชื้อโรคอีกชนิดหนึ่งที่ตรวจพบได้ในอุจจาระ และสามารถกระจายอยู่ได้ตามจุดต่าง ๆ ของห้องน้ำผ่านการกดชำระล้าง และปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส จากวารสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน (the Journal of the American Medical Association) ได้เผยแพร่ผลงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ จากศูนย์โรคติดต่อแห่งจากชาติและ DSO National Laboratories ที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างจากห้องพักผู้ป่วยที่ทำความสะอาดและไม่ได้ทำ พบว่ามีเชื้อโควิด – 19 ในห้องน้ำของผู้ป่วยที่ไม่ได้ทำความสะอาด โดยพบเชื้อที่บริเวณโถสุขภัณฑ์ อ่างล้างมือ ขณะที่ห้องน้ำที่ทำความสะอาดแล้วไม่พบเชื้อโควิด – 19 เพื่อความปลอดภัยควรปิดฝารองนั่งทุกครั้งก่อนการกดน้ำเพื่อลดการกระจายของเชื้อโรคจากสุขภัณฑ์

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ทำให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) และโรคเมอร์ส (MERS) พบว่าไวรัสเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้บนพื้นผิวอย่างโลหะ แก้ว และพลาสติกนานถึง 9 วัน ยกเว้นจะถูกฆ่าเชื้อเป็นอย่างดีและบางกรณีอาจมีชีวิตได้นานถึง 28 วันในช่วงที่อุณหภูมิต่ำ

เนื่องจากโควิด – 19 ติดต่อผ่านการสัมผัสกับเชื้อไวรัสบนพื้นผิว และเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตา จมูก ปาก ดังนั้น การใช้ห้องน้ำอย่างปลอดภัย จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องน้ำ โดย การใช้สุขภัณฑ์ระบบเซ็นเซอร์ เพราะช่วยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ต่าง ๆ จึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดโรคได้มากขึ้น และเพื่อช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรคภายในห้องน้ำ TOTO จึงได้พัฒนาระบบเซ็นเซอร์เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ฝารองนั่งอัตโนมัติ ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ เครื่องเป่ามือ เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ รวมไปถึงโถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ที่จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคระหว่างการใช้งานห้องน้ำในแต่ละครั้ง

ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET / WASHLET+ พร้อมอุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์จาก TOTO

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์ แหล่งรวมเชื้อโรค และสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ

สุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST, ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET และโถสุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET+ ของ TOTO มีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันให้ผู้ใช้งานลดการสัมผัสเชื้อโรค และแบคทีเรียต่าง ๆ เริ่มต้นตั้งแต่ AUTO OPEN / CLOSE LID ฝารองนั่งเปิดอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์เมื่อมีผู้เดินเข้ามาใกล้ตัวโถสุขภัณฑ์ และเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อย ฝารองนั่งจะปิดเองโดยอัตโนมัติเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมการใช้งานฝารองนั่ง การทำงานของก้านฉีดชำระ ระบบชำระล้าง อุณหภูมิของน้ำ และฟังก์ชันอื่น ๆ ด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อลดการสัมผัสตัวสุขภัณฑ์โดยตรง

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 2

เมื่อคุณใช้งานสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST หรือฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ก้านฉีดชำระที่ผลิตจากเรซินคุณภาพสูงจะทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำสะอาดก่อนการใช้งาน และหลังจากทำธุระส่วนตัวเสร็จสิ้นแล้วก้านฉีดชำระอัตโนมัติจะทำความสะอาดให้กับผู้ใช้งาน โดยก้านฉีดจะทำมุมที่ 43 องศา จึงมั่นใจได้ว่าไม่มีน้ำสกปรกกระเซ็นโดนก้านฉีดชำระอย่างแน่นอน  ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้สายฉีดชำระที่ผู้ใช้งานจะต้องสัมผัสกับสายฉีดโดยตรงและอาจมีน้ำสกปรกกระเซ็นโดนสายฉีดชำระได้ ก่อให้เกิดแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่าง ๆ รวมไปถึง COVID – 19 ได้เช่นกัน

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 3

เมื่อคุณใช้งานเสร็จสิ้น โถสุขภัณฑ์จะชำระล้างอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยี AUTO FLUSH โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มหรือสัมผัสก้านสำหรับกดชำระล้างแต่อย่างใด หมดกังวลเรื่องปัญหาการลืมกดชำระล้างและปัญหาเรื่องสุขอนามัย ส่วนก้านฉีดชำระจะทำความสะอาดตัวเองด้วย EWATER+ หลังจากการใช้งาน เพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็น นอกจากนี้ EWATER+ ยังถูกปล่อยออกมาทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ทุก 8 ชั่วโมงแม้ไม่มีผู้ใช้งาน เพื่อคงความสะอาดของโถสุขภัณฑ์อยู่เสมอ

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 4

TOTO ได้คิดค้นนวัตกรรมความสะอาด CLEAN SYNERGY ในโถสุขภัณฑ์ที่ช่วยลดสิ่งสกปรก และเชื้อโรค

CLEAN SYNERGY คือนวัตกรรมความสะอาดจาก TOTO ช่วยรักษาความสะอาดให้กับสุขภัณฑ์ได้มากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป ลดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคอย่างโควิด – 19 อีกทั้งลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย CLEAN SYNERGY ประกอบด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

EWATER+ คือน้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์หรือกระบวนการที่ทำให้น้ำมีคุณสมบัติช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งจะช่วยทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ แหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของคราบติดแน่น เป็นการทำความสะอาดโดยไม่พึ่งสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดย EWATER+ จะถูกใช้ทำความสะอาดก้านฉีดชำระทั้งภายในและภายนอกและทำความสะอาดบนพื้นผิวของโถสุขภัณฑ์ เพื่อคงความสะอาดอยู่เสมอแม้ไม่มีผู้ใช้งาน

CEFIONTECT คือสารเคลือบพิเศษที่ทำให้พื้นผิวสุขภัณฑ์เรียบลื่น ส่งผลให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากกว่าปกติ โดยสาร CEFIONTECT จะถูกเคลือบก่อนการเผาสุขภัณฑ์ทำให้พื้นผิวทนทานและนอกจากอนุภาคที่เล็กละเอียดจะช่วยให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากแล้ว ยังทำให้น้ำกระจายตัวไม่จับเป็นก้อนจึงชำระล้างสิ่งสกปรกออกได้อย่างง่ายดาย

TORNADO FLUSH ระบบชำระล้างแบบใหม่ที่แตกต่างจากระบบชำระล้างแบบเดิมที่ปล่อยน้ำจากบนลงล่าง แต่ระบบชำระล้าง TORNADO FLUSH จะปล่อยน้ำจากหัวฉีดแรงดันสูง 3 หัว ก่อให้เกิดกระแสน้ำหมุนวนครบ 360 องศา ทำให้โถสุขภัณฑ์สะอาดหมดจดทั่วทุกทิศทาง

PREMIST การฉีดพ่นน้ำอัตโนมัติลงบนพื้นผิวสุขภัณฑ์ทุกครั้งก่อนการใช้งาน เมื่อประกอบกับสุขภัณฑ์แบบขอบโถไร้ขอบ (RIMLESS) ที่ออกแบบให้ไม่มีจุดอับทำความสะอาดได้ทั่วถึง และลักษณะพื้นผิวเซรามิกที่เมื่อสัมผัสกับน้ำจะกระจายตัว ทำให้สิ่งสกปรกถูกชำระล้างออกได้หมดจดมากยิ่งขึ้น

นอกจากเทคโนโลยี CLEAN SYNERGY ที่อยู่ในโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ NEOREST และฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET แล้ว สำหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ชายก็ไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องของสุขอนามัยเลย เนื่องจากโถปัสสาวะชายของ TOTO ก็มีระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกัน

โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์วระบบเซ็นเซอร์ ลดการสัมผัสกับสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ

โดยปกติโถปัสสาวะชายจะต้องกดปุ่มหรือโยกคันโยกเพื่อชำระล้าง ทำให้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกโดยตรง และเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก การใช้ระบบเซ็นเซอร์จึงช่วยลดการแพร่กระจายของโรคโควิด – 19 ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเมื่อทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วผู้ใช้งานสามารถเดินออกจากโถปัสสาวะชายได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับปุ่มหรือคันโยกที่อาจมีเชื้อโรคเกาะอยู่ นอกจากนี้โถปัสสาวะชายจาก TOTO ยังเคลือบสาร CEFIONTECT และมี EWATER+ ที่ทำความสะอาดตัวเองทุก 4 ชั่วโมง จึงช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคที่มองไม่เห็นได้อีกด้วย
ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 5

2.ล้างมือในแต่ละครั้งให้สะอาดหมดจด ด้วยก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์ (Auto Faucet) และ เครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติ (Auto Soap Dispenser) 

เนื่องจากการล้างมือเป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันโรคโควิด – 19 การใช้ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์และเครื่องจ่ายสบู่อัตโนมัติจึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานล้างมือได้สะอาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานไม่ต้องสัมผัสกับขวดสบู่ที่อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ และแม้ว่าจะล้างมือจนสะอาดแล้วแต่หากจำเป็นต้องจับก๊อกน้ำเพื่อเปิด – ปิดน้ำก็เหมือนการสัมผัสสิ่งสกปรกซ้ำอีกครั้ง ระบบเซ็นเซอร์จึงช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสก๊อกน้ำหลังล้างมือ นอกจากระบบเซ็นเซอร์แล้ว TOTO ยังใช้เทคโนโลยี SOFT FLOW ดึงอากาศผสมกับน้ำช่วยให้สายน้ำที่ปล่อยออกมานุ่มนวลไม่กระเซ็นโดนก๊อกน้ำเมื่อล้างมือ และอีกหนึ่งความพิเศษของก๊อกน้ำอัตโนมัติจาก TOTO ยังสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ด้วยระบบเซ็นเซอร์เพียงแค่ใช้มือปัดที่ด้านข้างของก๊อกน้ำ ก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิร้อน หรือเย็นได้ตามต้องการ ลดการสัมผัสกับสิ่งสกปรกที่ก๊อกน้ำได้

ใช้ห้องน้ำอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคโควิด – 19 6

3.ล้างมือให้สะอาด เป่ามือให้แห้ง ทริคง่าย ๆ ก็ห่างไกลจากโรคโควิด – 19 ได้

เครื่องเป่ามือจาก TOTO ใช้งานง่ายเพียงยื่นมือเข้าไปที่ระยะเซ็นเซอร์เครื่องจะเป่ามือให้แห้งภายใน 3 – 5 วินาที โดย TOTO ใช้ระบบการเป่าแบบ Double High Speed และเครื่องจะหยุดทำงานทันที เมื่อนำมือออกจากเครื่องเป่ามือ ทั้งนี้การใช้เครื่องเป่ามือจะช่วยลดขยะจากการใช้กระดาษทิชชูเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยเทคโนโลยี และประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ระบบเซ็นเซอร์จาก TOTO ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานจนออกจากห้องน้ำจะเห็นได้ว่าผู้ใช้งานไม่ต้องใช้มือในการสัมผัสสุขภัณฑ์ และ อุปกรณ์ในห้องน้ำ ถือเป็นการช่วยลดการสัมผัสเชื้อโรค และสิ่งสกปรกภายในห้องน้ำ ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับโควิด – 19 ภัยร้ายของทุกคนในครอบครัวในขณะนี้ได้อีกด้วย

 

ที่มา :
https://www.thairath.co.th/news/foreign/1788046

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=905

https://www.bbc.com/thai/52007275

Other News

View All
Oct 21, 2021

10 ของใช้ในห้องน้ำ ซื้อติดบ้านไว้อุ่นใจแน่!

+
Oct 14, 2021

หมดปัญหาไม่ยกฝา! เตรียมตัวให้พร้อมก่อนติดตั้งโถปัสสาวะชาย

+
Oct 11, 2021

7 เคล็ดลับเนรมิตห้องน้ำโมเดิร์น ให้สวย เก๋ ทันสมัย

+
Please wait
Contact Us