“เราติดหรือยังนะ?” ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19

News and Article

ช่วงนี้การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลายคนอาจเป็นกังวลว่าตนเองติดโควิด-19 หรือเราติดหรือยังนะ มาเช็คกันว่าคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไหม

“เราติดหรือยังนะ?” ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19

 

แม้ว่าโควิด-19 จะอยู่กับเรามาเป็นระยะเวลาปีกว่าๆ แล้ว แต่เนื่องด้วยการระบาดที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นในหลายระลอก ทำให้หลายคนอาจรู้สึกเป็นกังวลว่าตัวเองติดโควิด-19 แล้วหรือเปล่า หรือแม้กระทั่งไปพื้นที่เสี่ยงมานี่ถือว่าเสี่ยงหรือไหม คิดมากและเป็นกังวลไปหมด

วันนี้ TOTO จะพาคุณมาหาคำตอบว่า “กลุ่มเสี่ยง” ในที่นี้หมายถึงใครบ้าง และใครกันที่ “เสี่ยงสูง” ใครกันที่อยู่ในกลุ่ม “เสี่ยงต่ำ”

 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

คือผู้ที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 และเข้าข่ายเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1.1 อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน

1.2. ผู้ป่วยไอ หรือ จามใส่ โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย

1.3. อยู่ใกล้กับผู้ป่วยในระยะไม่เกิน 1 เมตร และนานหลายนาที ซึ่งถ้าพูดคุยกัน หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อต้องนานกว่า 5 นาที ส่วนถ้านั่งอยู่ในสถานที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท ต้องนานกว่า 15 นาที รวมไปถึงการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 2 แถวหน้า-หลังของผู้ป่วยโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

1.4. รับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มจากภาชนะเดียวกัน อุปกรณ์รับประทานอาหารชิ้นเดียวกัน

1.5. อยู่ในสถานที่เดียวกันกับที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

หากพบว่าเข้าข่ายเกณฑ์ในข้างต้น และประกอบกับไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย จัดว่าอยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจะต้องกักตัวดูอาการ 14 วัน

 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ

ทุกคนที่ไม่ได้พูดคุย ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ ไม่ได้พบเจอ ไม่ได้อยู่ในห้องปิด หรือไม่ได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสถานที่เดียวกัน (แต่ไม่ได้นั่งโต๊ะใกล้ๆ กัน) อยู่คอนโด หรือหมู่บ้านเดียวกัน (แต่ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรด้วยเป็นพิเศษ ยกเว้นเข้าไปใช้บริการที่สาธารณะอย่าง ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องน้ำในสโมสรหมู่บ้านเดียวกัน) ใช้บริการสถานที่ใหญ่ๆ ที่เดียวกัน เช่น ห้างสรรพสินค้า (แต่ไม่ได้เข้าไปใช้บริการในร้านเดียวกัน) เป็นต้น

กลุ่มนี้ไม่มีความจำเป็นต้องกักตัว แต่ให้สังเกตอาการตัวเองใน 14 วัน ถ้าหากมีอาการให้รีบตรวจหาเชื้อทันที ในระหว่างนั้นให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่แออัด หรือพบปะพูดคุยกับผู้คนนอกบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม รวมไปถึงหมั่นล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หลังจากสัมผัสสิ่งของ

 

สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้วอยู่ระหว่างการรอผลตรวจ หรืออยู่ในช่วงที่ต้องกักตัวเอง 14 วัน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ขอให้ปฏิบัติให้ครบ 14 วัน หากครบแล้วจากนี้ก็ดูแลตัวเองให้ดี ใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง ตามวิถีชีวิตใหม่ แต่ระหว่างนี้หากมีอาการไม่สบาย ให้แจ้งมาที่สายด่วน 1669 1330 หรือ 1668 ว่ามีอาการไม่สบาย จะมีการให้คำแนะนำ หรือหากผลเป็นบวกแล้วให้ประสานเข้ามาที่เบอร์ดังกล่าว การไป รพ.ต้องสวมหน้ากาก ไม่ควรเดินทางด้วยรถสาธารณะ โดยระบบจะมีเจ้าหน้าที่ รถพยาบาลมาดูแล”

"เราติดหรือยังนะ?" ใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 1

ขอขอบคุณรูปภาพจาก: กรมควบคุมโรค

 

ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยหลัก D-M-H-T-T

ปลอดภัยไว้ก่อน ด้วยหลัก D-M-H-T-T

แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่การที่ดูแลป้องกันตัวเองเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อ โควิด-19 โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

D: Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แออัด

M: Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์

T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิสม่ำเสมอและตรวจหาเชื้อโควิด-19 (เฉพาะในกรณีที่มีอาการหรือมีความเสี่ยง)

T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

ไวรัสโควิด-19 อาจเป็นภัยร้ายที่ดูใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นทุกที แต่หากเราหมั่นดูแลป้องกันตัวเองอยู่เสมอก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงลงไปได้ ทั้งนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 คือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีระบบอัตโนมัติ เช่น โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ หรือฝารองนั่งอัตโนมัติ เนื่องจากมีระบบฝารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ (AUTO OPEN/CLOSE LID) เมื่อผู้ใช้งานเข้าใกล้โถสุขภัณฑ์, ระบบชำระล้างอัตโนมัติ (AUTO FLUSH) เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องสัมผัสปุ่มกดชำระล้างอันเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรีย รวมไปถึงมีระบบทำความสะอาดด้วยน้ำที่ผ่านการอิเล็กโตรไลซ์ (EWATER+) ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดเชื้อแบคทีเรียภายในโถสุขภัณฑ์และก้านฉีดชำระ เพื่อสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ

โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ

 

นอกจากโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีไร้สัมผัสแล้ว ยังมีก๊อกน้ำเซนเซอร์ ที่ใส่สบู่เหลวเซ็นเซอร์ โถปัสสาวะชายแบบเซนเซอร์สำหรับคุณผู้ชาย และเครื่องเป่ามือ  เรียกได้ว่ามีอุปกรณ์ภายในห้องน้ำให้เลือกสรรอย่างครบครัน ที่ทำให้คุณไม่ต้องสัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรง อุ่นใจได้แม้ใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้อื่น

 

ลดการสัมผัส… เท่ากับ ลดความเสี่ยงจากโรคร้าย

 

หากคุณกำลังมองหาโถสุขภัณฑ์อัตโนมัติสำหรับยุค New Normal ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TOTO Technical Center Bangkok

☎️ 02-117-9520

 

คลิกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่…

 

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

>> สุขภัณฑ์สำหรับยุค New Normal เพื่อสุขอนามัยที่มากกว่า

>> ห้องน้ำอัจฉริยะ เทรนด์ห้องน้ำแห่งอนาคตที่ต้องมีในบ้านคุณ

>> แบคทีเรีย! วายร้าย… ที่แฝงอยู่ในห้องน้ำคุณ

——————————————-

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

>> เสี่ยง “โควิด-19” แค่ไหน ถึงควรไปตรวจ?

>> แบบไหนเรียกว่าสัมผัสเสี่ยงสูง??

>> ‘โควิด-19’ ใกล้แค่ไหน ถึงเรียกว่า ‘เสี่ยงสูง’ เสี่ยงแล้วต้องทำอย่างไร?

>> เช็คประวัติ ‘อาการโควิด-19’ แบบไหน ต้องรีบไปตรวจหาเชื้อ?

>> ฉันอยู่ตรงไหนของการระบาด? วิธีเช็กความเสี่ยงเมื่อพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในจังหวัด

>> ไกลผู้ป่วยโควิด-19 แค่ไหน คือใกล้ความเสี่ยงสูง?

>> กฎแห่งการ กักตัว ใครบ้างต้องกักตัว ต้องปฏิบัติอย่างไรตลอด14 วัน เพื่อหยุดเชื้อโควิด-19

>> สำหรับคนสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19

>> ยึดหลัก D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19

>> ยึดหลัก D-M-H-T-T เพื่อรับมือ COVID-19 ระลอกใหม่

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Necessary cookies
    Always Active

    Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

    These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save