วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่

ให้ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ด้วยนวัตกรรมโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะจาก TOTO ที่ช่วยประหยัดน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม มอบสุขอนามัยที่ดี เป็นมิตรกับทุกคน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้นถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day ถือกำเนิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ลงทุกวัน นอกจากปัญหาภาวะโลกร้อน มลภาวะต่าง ๆ และ “น้ำ” ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภค คมนาคม ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายก็ล้วนมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น


 

ทำไมเราจึงควรอนุรักษ์น้ำ

 

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีจำนวนมากถึง 97% ของโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณขั้วโลก น้ำใต้ผิวดินอย่างน้ำบาดาล น้ำบนผิวดิน เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง แม้องค์ประกอบส่วนใหญ่ของโลกจะเป็นน้ำ แต่หากดูให้ดีแล้วแหล่งน้ำจืดที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นมีเพียง 0.3% ของปริมาณน้ำจืดบนโลก ส่งผลให้ประชากรเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ ซึ่งในอนาคต อาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงหากเรายังคงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยดังเช่นในปัจจุบันนี้

TOTO มองเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำมาตั้งแต่อดีต จึงได้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคนในสังคม

 

 

วิสัยทัศน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท TOTO

 

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 1

 

กลุ่มบริษัท TOTO มีวิสัยทัศน์ในเรื่องน้ำ โลก และวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัท TOTO เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จาก TOTO จึงมีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ และพลังงาน รวมถึงมีขั้นตอนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและสะดวกสบายที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

เทคโนโลยีจาก TOTO ช่วยลดการใช้น้ำได้อย่างไรบ้าง

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 2

ในปี ค.ศ.1976 TOTO ในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำเพียง 13 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณน้อยกว่าสุขภัณฑ์ในยุคก่อนหน้านั้นถึง 35% ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TOTO ก็ได้มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 เทคโนโลยี TORNADO FLUSH ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปี ค.ศ.2009 ก็ได้ผลิตสุขภัณฑ์จาก TOTO ที่ใช้น้ำเพียง 4.8 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี ค.ศ.2012 สุขภัณฑ์ของโตโต้ใช้น้ำน้อยที่สุดเพียง 3.8 ลิตร (*สำหรับการกดชำระล้างแบบหนัก)

 

 

นอกจากสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำแล้ว TOTO ยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำอย่างฝักบัว และก๊อกน้ำโดยให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยเทคโนโลยีในฝักบัวและก๊อกน้ำที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

  • COMFORT WAVE SHOWER เป็นการพัฒนาหัวฝักบัวให้สามารถปล่อยสายน้ำขนาดใหญ่และเต็มพลัง ซึ่งช่วยประหยัดปริมาณน้ำ
  • AERIAL SHOWER, AERIAL PULSE เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำอากาศเข้าไปผสมกับน้ำทำให้เกิดสายน้ำขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องจากว่าช่วยปล่อยสายน้ำที่ทรงพลังแม้ใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า
    วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 3

    ปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุด: 6.5 ลิตร / นาที (ประหยัดกว่าฝักบัวทั่วไป 35%)

  • ECO SINGLE FAUCET จาก TOTO ต่างจากก๊อกน้ำทั่วไปที่จะติดตั้งให้ระบบน้ำอุ่นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง แต่ ECO SINGLE FAUCET เป็นการติดตั้งก๊อกน้ำให้มีโซนน้ำเย็นมากกว่าน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการปล่อยน้ำร้อนให้เสียไปโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไปในตัวด้วย

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 4

 

นอกจากเรื่องประหยัดน้ำแล้ว ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ยังช่วยลด Carbon Footprint ได้

นอกจากสุขภัณฑ์ ฝักบัวและก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำแล้วฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET จาก TOTO ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยโดยที่ฝารองนั่งอัตโนมัติของทาง TOTO จะมีฟังก์ชันระบบก้านฉีีดชำระ และลมเป่าแห้งที่ช่วยลดการใช้กระดาษชำระ เนื่องจากการผลิตกระดาษชำระ 1 ม้วนนั้น ใช้น้ำปริมาณมากถึง 37 แกลลอน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันก้านฉีดชำระในฝารองนั่งอัตโนมัติใช้น้ำเพียงหนึ่งส่วนแปดของแกลลอนเท่านั้น

นอกจากนี้การผลิตกระดาษชำระยังทิ้ง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint หรือ ปริมาณรวมของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยหลังการผลิต) ไว้ในรูปแบบของสารคลอรีนที่ทำให้กระดาษมีสีขาวนับล้านตัน และยังไม่รวมถึงการใช้พลาสติกเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งต้นทุนการผลิตกระดาษชำระเป็นตัวบ่งชี้ว่ากระดาษชำระไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าเดิม อีกทั้งยังทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

 

ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทำให้การออกแบบสุขภัณฑ์จาก TOTO ได้รับรางวัล GREEN GOOD DESIGN จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย The Chicago Athenaeum : Museum of Architecture and Design ร่วมกับ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ เทคโนโลยีสีเขียว พลังงานทดแทน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีของทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วเรื่องปัญหาเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันดูแลรักษา เพื่อให้โลกของเรามีน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไปและเพื่อยับยั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้

 

—————-

 

ที่มา

http://www.fio.co.th/greenIT/GreenIT2/carbonfootprint.html

https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/14/us-bidet-toilet-paper-sales-coronavirus

https://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/freshwater/

Other News

View All
Oct 21, 2021

10 ของใช้ในห้องน้ำ ซื้อติดบ้านไว้อุ่นใจแน่!

+
Oct 14, 2021

หมดปัญหาไม่ยกฝา! เตรียมตัวให้พร้อมก่อนติดตั้งโถปัสสาวะชาย

+
Oct 11, 2021

7 เคล็ดลับเนรมิตห้องน้ำโมเดิร์น ให้สวย เก๋ ทันสมัย

+
Please wait
Contact Us