วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่

News and Article

ให้ทุกวันเป็นวันสิ่งแวดล้อม ใช้น้ำอย่างรู้ค่า ด้วยนวัตกรรมโถสุขภัณฑ์อัจฉริยะจาก TOTO ที่ช่วยประหยัดน้ำ รักษาสิ่งแวดล้อม มอบสุขอนามัยที่ดี เป็นมิตรกับทุกคน

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้นถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ World Environment Day ถือกำเนิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ลงทุกวัน นอกจากปัญหาภาวะโลกร้อน มลภาวะต่าง ๆ และ “น้ำ” ก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพราะทรัพยากรน้ำเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการอุปโภค บริโภค คมนาคม ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายก็ล้วนมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น


 

ทำไมเราจึงควรอนุรักษ์น้ำ

 

“น้ำ” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ และมีจำนวนมากถึง 97% ของโลก ไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งที่ปกคลุมบริเวณขั้วโลก น้ำใต้ผิวดินอย่างน้ำบาดาล น้ำบนผิวดิน เช่น ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง แม้องค์ประกอบส่วนใหญ่ของโลกจะเป็นน้ำ แต่หากดูให้ดีแล้วแหล่งน้ำจืดที่ใช้ประโยชน์ได้นั้นมีเพียง 0.3% ของปริมาณน้ำจืดบนโลก ส่งผลให้ประชากรเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้ ซึ่งในอนาคต อาจเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงหากเรายังคงใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยดังเช่นในปัจจุบันนี้

TOTO มองเห็นความสำคัญของปัญหาน้ำมาตั้งแต่อดีต จึงได้สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับทุกคนในสังคม

 

 

วิสัยทัศน์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท TOTO

 

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 1

 

กลุ่มบริษัท TOTO มีวิสัยทัศน์ในเรื่องน้ำ โลก และวันพรุ่งนี้ที่ดียิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มบริษัท TOTO เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์จาก TOTO จึงมีเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ และพลังงาน รวมถึงมีขั้นตอนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่สะอาดและสะดวกสบายที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

 

เทคโนโลยีจาก TOTO ช่วยลดการใช้น้ำได้อย่างไรบ้าง

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 2

ในปี ค.ศ.1976 TOTO ในประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวสุขภัณฑ์ที่ใช้น้ำเพียง 13 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นปริมาณน้อยกว่าสุขภัณฑ์ในยุคก่อนหน้านั้นถึง 35% ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา TOTO ก็ได้มุ่งหน้าพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำ จนกระทั่งปี ค.ศ. 2002 เทคโนโลยี TORNADO FLUSH ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น และในปี ค.ศ.2009 ก็ได้ผลิตสุขภัณฑ์จาก TOTO ที่ใช้น้ำเพียง 4.8 ลิตร ต่อการกดน้ำชำระล้างหนึ่งครั้ง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี ค.ศ.2012 สุขภัณฑ์ของโตโต้ใช้น้ำน้อยที่สุดเพียง 3.8 ลิตร (*สำหรับการกดชำระล้างแบบหนัก)

 

 

นอกจากสุขภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำแล้ว TOTO ยังให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำอย่างฝักบัว และก๊อกน้ำโดยให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำไปจนถึงกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โดยเทคโนโลยีในฝักบัวและก๊อกน้ำที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • COMFORT WAVE SHOWER เป็นการพัฒนาหัวฝักบัวให้สามารถปล่อยสายน้ำขนาดใหญ่และเต็มพลัง ซึ่งช่วยประหยัดปริมาณน้ำ
 • AERIAL SHOWER, AERIAL PULSE เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยนำอากาศเข้าไปผสมกับน้ำทำให้เกิดสายน้ำขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ความรู้สึกผ่อนคลาย แต่ในขณะเดียวกันก็ช่วยประหยัดน้ำ เนื่องจากว่าช่วยปล่อยสายน้ำที่ทรงพลังแม้ใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่า
  วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 3

  ปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุด: 6.5 ลิตร / นาที (ประหยัดกว่าฝักบัวทั่วไป 35%)

 • ECO SINGLE FAUCET จาก TOTO ต่างจากก๊อกน้ำทั่วไปที่จะติดตั้งให้ระบบน้ำอุ่นอยู่ที่จุดศูนย์กลาง แต่ ECO SINGLE FAUCET เป็นการติดตั้งก๊อกน้ำให้มีโซนน้ำเย็นมากกว่าน้ำร้อน เพื่อช่วยลดการปล่อยน้ำร้อนให้เสียไปโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการลดการใช้พลังงานไปในตัวด้วย

วันสิ่งแวดล้อมโลกใช้น้ำให้รู้ค่าด้วยเทคโนโลยีในสุขภัณฑ์สมัยใหม่ 4

 

นอกจากเรื่องประหยัดน้ำแล้ว ฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET ยังช่วยลด Carbon Footprint ได้

นอกจากสุขภัณฑ์ ฝักบัวและก๊อกน้ำที่ประหยัดน้ำแล้วฝารองนั่งอัตโนมัติ WASHLET จาก TOTO ยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วยโดยที่ฝารองนั่งอัตโนมัติของทาง TOTO จะมีฟังก์ชันระบบก้านฉีีดชำระ และลมเป่าแห้งที่ช่วยลดการใช้กระดาษชำระ เนื่องจากการผลิตกระดาษชำระ 1 ม้วนนั้น ใช้น้ำปริมาณมากถึง 37 แกลลอน เมื่อนำมาเปรียบเทียบกันก้านฉีดชำระในฝารองนั่งอัตโนมัติใช้น้ำเพียงหนึ่งส่วนแปดของแกลลอนเท่านั้น

นอกจากนี้การผลิตกระดาษชำระยังทิ้ง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint หรือ ปริมาณรวมของก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยหลังการผลิต) ไว้ในรูปแบบของสารคลอรีนที่ทำให้กระดาษมีสีขาวนับล้านตัน และยังไม่รวมถึงการใช้พลาสติกเพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์อีกด้วย ซึ่งต้นทุนการผลิตกระดาษชำระเป็นตัวบ่งชี้ว่ากระดาษชำระไม่ได้ช่วยประหยัดน้ำได้มากกว่าเดิม อีกทั้งยังทำลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วย

 

ด้วยความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทำให้การออกแบบสุขภัณฑ์จาก TOTO ได้รับรางวัล GREEN GOOD DESIGN จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดย The Chicago Athenaeum : Museum of Architecture and Design ร่วมกับ The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies ซึ่งเป็นรางวัลมาตรฐานสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ เพื่อส่งเสริมเรื่องการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศวิทยา นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ เทคโนโลยีสีเขียว พลังงานทดแทน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพที่ดีของทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

แม้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องน้ำจะดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่ที่จริงแล้วเรื่องปัญหาเรื่องน้ำนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันดูแลรักษา เพื่อให้โลกของเรามีน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไปและเพื่อยับยั้งการเกิดวิกฤตการณ์ทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้

 

—————-

 

ที่มา

http://www.fio.co.th/greenIT/GreenIT2/carbonfootprint.html

https://www.theguardian.com/us-news/2020/apr/14/us-bidet-toilet-paper-sales-coronavirus

https://www.wwf.or.th/what_we_do/wetlands_and_production_landscape/freshwater/

Other News

View All
[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review
Mar 20, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Jhang Phuek Villa #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review
Mar 7, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Chiangmai View #Review

+
[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review
Feb 22, 2024

[TOTO Customer’s Voice] Khun Jirawon Kamwongsa #Review

+
Please wait

We use cookies to improve performance. and good experience in using your website You can study the details at Cookies policy and you can manage your own privacy by clicking Cookie settings

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Necessary cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie on our website.

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ Analytic Cookies

  These cookies store information about your use of the website. so that we can measure, evaluate, improve and develop the content of our products/services and our website to enhance your experience of using the website. If you do not consent to our use of these types of cookies We will not be able to measure, evaluate and develop the Website.

Save