SUSTAINABILITY

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม

WASHLET+ โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี “TOTO CLEAN SYNERGY” ทำให้ใช้ปริมาณน้ำในการชำระล้างน้อยลง และช่วยลดความจำเป็นในการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด สุขภัณฑ์รุ่นสูงสุดของเราใช้ปริมาณน้ำเพียงแค่ 3.8 ลิตรต่อการชำระล้าง 1 ครั้ง และสุขภัณฑ์แบบไร้ขอบโถยังช่วยเปลี่ยนการทำความสะอาดที่ยุ่งยากให้เหลือเพียงแค่การเช็ดทำความสะอาดอย่างง่ายดาย ลดปริมาณการใช้น้ำ และสารเคมี ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย