DESIGN

มองหาดีไซน์ที่สร้างสรรค์

WASHLET+ แสดงถึงความหรูหรา โดยสายน้ำดีและสายไฟจะถูกซ่อนไว้อย่างสวยงาม และไม่ใช่เพียงการออกแบบเพื่อให้เข้ากับห้องน้ำของคุณเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อความสะอาดและความสะดวกสบายในการใช้งานในทุกๆ วันของคุณ

1

ด้วยรูปทรงที่เรียบง่ายของสุขภัณฑ์ ทำให้สามารถเข้าคู่ได้กับพื้นที่หลากหลายรูปแบบ

2

ลดช่องว่างระหว่างสุขภัณฑ์และฝาอัตโนมัติ WASHLET ลง เพื่อให้เกิดความสมดุล

3

ลายเส้นที่เรียบสะอาดตาของโถสุขภัณฑ์และฝาปิดสร้างสรรค์ดีไซน์ที่ไร้รอยต่อ เหมาะสำหรับพื้นที่ทุกรูปแบบ