CST920W7
โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLETTM
ระบบชำระล้าง :  TORNADO
ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
รูปทรงโถ  :  อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLETTM  รุ่น TCF4911Z
ขนาด : 400 x 695 x 760 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
*รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ,สายน้ำดี และหน้าแปลนติดตั้ง

Recent Viewed