CW688UW7
โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLETTM
ระบบชำระล้าง :  TORNADO  Siphon-Jet
ใช้น้ำ 6 ลิตร
รูปทรงโถ  :  อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง WASHLETTM  รุ่น TCF4911Z
ขนาด  : 500 x 760 x 590 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
*รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ,สายน้ำดี และหน้าแปลนติดตั้ง

Recent Viewed