CW188UW8
โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝา WASHLETTM
และระบบชำระล้างอัตโนมัติ
ระบบชำระล้าง :  TORNADO  ใช้น้ำ 3.8 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง  WASHLETTM  รุ่น TCF4911EZ
ขนาด : 420 x 722 x 655  มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
*รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ,สายน้ำดี และหน้าแปลนติดตั้ง

Recent Viewed