CST769U
โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบการชำระล้างแบบ :  TORNADO
ใช้น้ำ 4.5/3 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC385VS
Size :  395 x 700 x 746 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Recent Viewed