CST767U
โถสุขภัณฑ์สองชิ้น
ระบบการชำระล้างแบบ :  TORNADO  Siphon-Jet
ใช้น้ำ 4.8 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC385VS
Size :  445 x 717 x 698 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Recent Viewed