CW887U
โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
ระบบการชำระล้างแบบ :  TORNADO  Siphon-Jet
ใช้น้ำ 4.8 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่งแบบ Soft Close รุ่น TC385VS
ขนาด :  428 x 727 x 657 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT

Recent Viewed