CST767UW4
โถสุขภัณฑ์สองชิ้น พร้อมฝา WASHLETTM
ระบบชำระล้าง :  TORNADO  Siphon-Jet
ใช้น้ำ 4.8 ลิตร
รูปทรงโถ : อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว : 305 มม.
ฝารองนั่ง  WASHLETTM  รุ่น TCF6631A
ขนาด :  445 x 717 x 698 มม.
เคลือบสาร CEFIONTECT
*รวมวาล์วเปิด-ปิดน้ำ,สายน้ำดี และหน้าแปลนติดตั้ง

Recent Viewed