CES900VT
โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมฝารองนั่ง
และระบบชำระล้างอัตโนมัติ ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบชำระล้าง : Tornado ใช้น้ำ 3.8/3 ลิตร
รูปทรงโถ  :  อีลองเกต
ระยะ Ø ท่อถึงผนังที่ตกแต่งแล้ว: 305 มม.
ขนาด : 468 x 800 x 565 มม.
เคลือบสาร CeFiONtect

Recent Viewed